Tarja Myllärinen

Tarja Myllärinen

Tarja Myllärinen är direktör för social- och hälsovårdsfrågor vid Kommunförbundet.