Välkommen på Översättardagarna 14-15.2.2018 i Kommunernas hus i Helsingfors. Programmet förenar både nytta och nöje då deltagarna ges möjlighet att diskutera språkfrågor ur olika synvinklar.

En röd tråd är dock kärleken till ett bra språk och en levande svenska. Därför har Kommunförbundet bland annat bjudit in Språkkonsulterna från Stockholm att leda en workshop om språkgranskning.

Så här berättar Anki Mattson och Sara Rösare om sitt arbete som språkkonsulter:

– Vi på Språkkonsulterna jobbar på olika sätt för att göra världen begriplig. Vi drivs av mottot ”allas rätt till språk”, som för oss gäller både rätten att förstå och rätten att nå ut med det man vill säga. I praktiken innebär det att vi skriver och granskar texter, håller kurser, coachar och ger råd. Som företag jobbar vi både med skriftlig och muntlig kommunikation, och i väldigt olika typer av verksamheter. Banker och andra privata företag, statliga myndigheter, kommuner, museer, ideella organisationer …

– Klarspråk är viktigt för att skribenten ska nå fram till läsaren med sitt budskap. En text som inte når fram har ju skrivits helt i onödan. Vi pratar oftare om mottagaranpassning än om klarspråk – då kan det vara lättare att övertyga motstridiga skribenter, till exempel på en skrivkurs. ”

”Klarspråk” har i vissa kretsar i Sverige fått stämpeln som förenklat språk, att man inte ska skriva si eller så och att man inte får använda fackuttryck. Vi vill hellre få skribenter att fokusera på vem de vill nå fram till, och att det handlar om att anpassa texten till den aktuella målgruppen.

”Vi pratar oftare om mottagaranpassning än om klarspråk.”

Utmaningen för oss som granskar är utan tvekan alla gränsdragningar: Hur mycket ska och får jag göra med texten? Ingår det här i mitt uppdrag den här gången? Hur mycket hinner jag? Dessa frågor får därför stort utrymme i vår bok ”Uppdrag textgranskning”.

Språkkonsult Sara Rösare:
– De röda trådarna i mitt liv är språk, samhällsengagemang och att dela med mig av mina kunskaper. I min roll som språkkonsult flätas de trådarna samman. Min första utbildning var inom statsvetenskap och jag har jobbat mycket ideellt i olika organisationer. Ett av de jobben förde mig till Berlin där jag bodde under flera år när jag var yngre. Kuriosa om mig är att jag även kan Esperanto. Det kanske någon av er också gör?

Min språkliga förebild, oj vad svårt.

– Just nu tänker jag på Sara Lövestam, svensk författare och Sfi-lärare. Hon har en inspirerande passion för grammatik som jag blir glad av. Men som textgranskare är det faktiskt Anki som är min förebild.

Språkkonsult Anki Mattson:
– Det tog tid för mig att hitta språkkonsultyrket, men språk och kommunikation har alltid funnits med i planen på ett eller annat sätt. Från jobbet i en bokhandel på åttiotalet, via filmvetenskap och engelska på universitetet till språkkonsultprogrammet på nittiotalet. Filmvetenskapen har jag stor glädje av i min yrkesroll än i dag. Att tänka i genrer är ett jättebra verktyg i språkgranskningen. Något som inte alla vet om mig? Kanske att jag jobbade extra som biografmaskinist medan jag pluggade. Det var ett smutsigt och kul hantverk på den tiden.

– Språkliga förebilder har jag flera stycken. Den största inspirationskällan är dock min gamla lärare från språkkonsultprogrammet, professor Olle Josephson. Hans pragmatiska syn på språk, och framför allt grammatik, var en äkta aha-upplevelse för mig. Att granska text känns det som att jag till stor del fick uppfinna på egen hand, eftersom det överhuvudtaget inte togs upp på universitetet.

En hälsning till deltagarna?
– Vi ser verkligen fram mot att få komma till Översättardagarna i Helsingfors. Det var faktiskt på en kurs för översättare som idén till vår bok Uppdrag textgranskning föddes. Översättarens perspektiv på textgranskning är speciellt, och det ska bli spännande att få veta hur just ni i Finland ser på det.

Läs mera om programmet och anmäl dig till Översättardagarna den 14-15.2.2018 här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *