Ett språk är viktigt för att insupa kunskap, kunna formulera tankar men också att kunna yttra sig fritt. Språket är en kulturbärare, och genom språket kan en kulturgrupps erfarenheter och gemensamma normer skönjas. För teckenspråkiga är detta lika viktigt som för andra språkgrupper. I Finland har vi två teckenspråk, precis som två talade nationalspråk. Det är en rikedom! Men har vi rätt till – och tillgång till teckenspråk?

 ”..Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv,  ljud högt, ljud fritt från strand till strand  i tusen sjöars land!”

Teckenspråkets dag firas den 12 februari i Finland. Enligt Finlands grundlag har alla som bor i Finland rätt att bevara och utveckla sitt eget språk (modersmål). Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. anser det ska vara en rättighet och inte bara en möjlighet att få använda sitt modersmål. Tillgång till sitt språk innebär tillgång till ett kommunikationsverktyg och dessutom nyckeln till en språklig identitet. Finlandssvenska döva bär på ett unikt kulturarv som delar av både den finländska dövkulturen och vårt lands finlandssvenska språkminoritet.

Språket är ett barns viktigaste redskap genom livet. Det är via språket som barnet gör sig förstått och förstår sin omvärld. Språkkompetensen lägger grunden till barnets självuppfattning, identitet och kulturtillhörighet och fungerar som verktyg i all inlärning och interaktion. När barnet har ett starkt modersmål har det lättare att lära sig ett nytt språk. Barnet lär sig sitt modersmål i hemmet och därför har hemmet och föräldrarna en viktig roll i språkinlärningen. För att ge barn och föräldrar en säker tillgång till språk är det viktigt att både undervisning och service på teckenspråk tryggas. Cirka 95% av alla döva och hörselskadade barn föds i familjer där man inte har några förkunskaper i något tecknat språk. Det döva barnet får inte automatiskt lära sig ett tecknat språk i hemmet och riskerar bli ”språklöst” utan en insats från samhället.

Enligt Barnkonventionen som Finland ratificerat 1991 står: ”Ett barn som tillhör en minoritet elelr urbefolkning har rätt till sin egen kultur, religion och sitt eget språk.” Det innebär att även döva och hörselskadade har rätt att få tillgång till teckenspråk och till teckenspråkig kultur.

På Teckenspråkets dag 12.2 vill vi poängtera att det finns ett finlandssvenskt teckenspråk, och att föreningen vill öka användningen av detta språk. Vi vet att det finns många som har nytta av teckenspråk, för utbildning, arbetsliv och att vara delaktig i möten genom tolk. Vi vill att döva och hörselskadades rättigheter till teckenspråkig utbildning, teckenspråksundervisning och teckenspråkiga tjänster ska förverkligas. Vi arbetar för att stärka och uppfylla dessa rättigheter och att ge döva och hörselskadade bättre möjligheter till delaktighet i det finländska samhället. Utanförskap är en form av diskriminering, vi vill vara jämlika alla andra!

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 1. Hej.
  Jag är rektor i Kristinestads på medborgarinstitutet och skulle vara intresserad av att ordna en kurs i teckenspråk.
  Kan ni tipsa om någon passlig lärare i detta i vår region som jag kunde kontakta.
  Tack i förväg.
  tina.selanniemi@krs.fi
  Med vänlig hälsning Tina Selänniemi

  • Hej! Tack för din respons. Bäst är nog att kontakta
   Finlandssvenska teckenspråkiga rf, info@dova.fi. Lena Wenman kan säkert hjälpa er med kontakter till lärare.
   vänliga hälsningar,
   Mattias Lindroth