Arbetsmarknadsparterna i kommunbranschen har nått ett förhandlingsresultat. Separatavtalet gäller Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och Offentliga sektorns union JAU (JHL och Jyty).

Förhandlingsresultatet bygger på förlikningsnämndens förslag.

Förhandlingarna har pågått i månader. De har gällt lönefrågor för totalt mer än 420 000 kommunalt anställda.

Vårdarfacken som inte deltog i förhandlingarna har meddelat att de fortsätter med kampen efter sommaren.

FOSU:s ordförande, lärarfackets tidigare ordförande Olli Luukkainen säger till Yle att resultatet kan tillkännages på onsdag eftermiddag efter att det behandlats i förhandlingsparternas förvaltningsorgan. 

– Förhandlingsparterna tror på att resultatet godkänns i styrelserna. Visst är det här ett steg framåt med tanke på helhetslösningen.

Läs Yles nyhet här: Det finns nu ett förhandlingsresultat för kommunbranscherna