Osakligt bemötande och dålig behandling är en del av lärarnas arbetsvardag.

Finlands svenska lärarförbund presenterar, i samarbete med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, en utredning som visar att 30 procent av lärarna får utstå osakligt bemötande och illabehandling.

Osakligheter och illabehandling förekommer i kontakten med elever, vårdnadshavare och myndigheter. FSL ger följande exempel:

  • ”I en klass är stämningen så dålig att när man ställer frågor så markerar inte en enda elev, en del sitter och hånflinar.”
  • ”Tuff föräldrakontakt, alltid vill inte föräldrar samarbeta.”
  • ”En elev slog och sparkade på mig.”

Ingen ska behöva utstå sådant här, det borde varje arbetsgivarens se till, anser FSL:s förbundsfullmäktige i ett pressmeddelande. Förbundsfullmäktige har sammanträtt under onsdag och torsdag.   

Studien visar att det inte finns något som under arbetsdagen kan kompensera för effekterna av den här typen av bemötande, skriver FSL.  Att bli illabehandlad eller osakligt bemött har den största negativa effekten på lärarnas välbefinnande.

– När det händer får det värre konsekvenser för individen än till exempel oväntade arbetsuppgifter eller högt arbetstempo. Positiva faktorer som stärker välbefinnandet, till exempel hanterbara arbetsmängd eller stöd från kolleger, kan inte kompensera för illabehandlingens påverkan på läraren, heter det i pressmeddelandet.

Speciallärarna mest utsatta

Speciallärarna uppger i högre grad än klass- eller ämneslärarna, att de möter osakligt beteende från andra vuxna. 

– Det är ett utmanande uppdrag som ofta sköts under tidspress tillsammans med fler andra vuxna, där förväntningarna ofta är höga och resurserna inte tillräckliga, säger Pamela Leka, speciallärare och vice ordförande för FSL.

FSL:s ordförande Inger Damlin säger att man måste jobba för att höja attraktionskraften för jobbet som speciallärare och specialklasslärare. Det här med tanke på barn och ungas välbefinnande och ökade behov av stöd.

– Bristen på behörig personal inom den här yrkeskategorin är redan stor och man måste se över arbetsbilden och åtgärda det som hotar välbefinnandet så att fler vill välja den här yrkesbanan, säger Damlin. 

Ungefär 200 lärare deltog

Fullmäktiges ordförande Christoffer Sourander säger att lärarna har för tillfället en alldeles för stor arbetsbörda. Ett för högt arbetstempo och för många oväntade arbetsuppgifter under skoldagen är ytterligare utmaningar.

– Att få ett osakligt meddelade på Wilma eller ett fult bemötande av en elev riskerar att förstöra hela arbetsdagen. Arbetsglädje och känslan av meningsfullhet kommer inte utan uppmuntran.

Undersökningen gjordes i våras och i den deltog ungefär 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo.

Utöver att svara på en bakgrundsenkät fick lärarna via en mobilapplikation ta ställning till olika påståenden, flera gånger per dag under ett par veckors tid.

– Vi har tidigare analyserat materialet och så kallade skyddande faktorer och kommit fram till att stöd och uppmuntran biter bra på lärarnas stressnivåer. Nu när vi ser på sådant som hotar välbefinnandet är det osakliga bemötandet och illabehandlingen en stor stötesten. Att få bukt med det här är en jätteviktig pusselbit för ett ökat välbefinnande bland lärarna och borde vara högsta prioritet för arbetsgivarna och skolledningen, säger Damlin.