Numera är det väldigt sällan som det inte finns kunskap i kommunerna om näringslivet, säger Mikael Pentikäinen.

Kommunernas beslut är avgörande för företagen som är verksamma i dem, och en kommun utan livskraftiga företag tynar bort, säger Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland.

Intresseorganisationen satsar stort på valet och har en bra grund att bygga på. Nästan en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna i de finländska kommunerna är företagare. Hälften av dem är medlemmar organisationen.

– För många företagare är kommunen en samarbetspartner som skapar möjligheter. Men kommunen får också sin livskraft via företagen. Därför måste varje kommun fundera på hur den kan stärka samarbetet, genom planering, upphandling, stöd till företag i olika skeden – vid uppstarten, tillväxten och ägarbyten. Kommunen kan ge utrymme till företagen, eller äta utrymmet.

Hur är det att vara företagare i Kommunfinland idag?

– Vår kommunbarometer visar att det varierar. Vi försöker uppmuntra beslutsfattare till en bättre näringspolitik. Ingen är perfekt. En början är att bedöma politikens konsekvenser för företagen. Jag reser ofta runt i Finland och min allmänna uppfattning är att de flesta politiker förstår företagens betydelse. Tidigare kom kommundirektörerna från social- och hälsovårdssektorn, eller från bildningssektorn. Numera är det väldigt sällan som det inte finns kunskaper om näringslivet.

Vill se företagsvänliga agendor

Pentikäinen har själv erfarenhet från valrörelser, som centerkandidat i EU-valet 2014, men kandiderar inte kommunalvalet. Tiden räcker inte till för att kombinera rollen som vd med ett förtroendeuppdrag.

Hans förhoppning är att alla partier ställer upp kandidater som är företagare. Det skulle visa att det finns en bred vilja och en förståelse för företagarfrågan.

Intresseorganisationens egen kartläggning visar att Samlingspartiet har det största stödet bland företagarna, följt av Sannfinländarna. Men det stödet färgar inte organisationen, säger Pentikäinen, som tycker han att Företagarna i Finland lyckas påverka diskussionen i kommunerna.

Att man har lokalföreningar i så gott som varje kommun underlättar.

Organisationen har ett långt valprogram där den lyfter frågor om bland annat konkurrens, ägarstyrning och kommunens roll efter social- och hälsovårdsreformen. Vad gäller den sistnämnda säger Pentikäinen att det blir ”intressant” att se vad som händer när vården flyttas från kommunerna till välfärdsområdena.

– Men fullmäktige har fortfarande makt att fatta beslut som styr näringslivet. Det egentliga arbetet inleds när valresultatet är fastställt. Vi vill se agendor som beaktar företagarna.

Mikael Pentikäinens hälsning till kandidaterna i kommunalvalet

Tänk på att bygga en kontakt mellan er och företagen. Mycket hänger också på hur kommuners ledning samarbetar med näringslivet och hur detta samarbete stöds av fullmäktige. Det krävs insatser i vardagen, det räcker inte med strategier på ett papper.

Det här är en artikel från Kommuntorget 1/2021. Vill du prenumerera på Kommuntorget? Gör din beställning HÄR.