– Hur ska de områden som bildas se ut? Den frågan är viktig, säger Kommunförbundets svenska direktör Kristina Wikberg. Hon är nöjd med att man skrivit in att språkförhållandena ska tas i beaktande och hoppas att dagens kommungränser respekteras för de tvåspråkiga områdena.

Som de flesta engagerade i kommunsektorn lusläste Kristina Wikberg expertgruppens rapport som blev offentlig i fredags. Århundradets reform ska äntligen bli av och de första kommentarerna är försiktigt positiva.

– Det känns bra att expertgruppen skrivit in i sin utredning att att språkförhållanden och de språkliga rättigheterna ska tas i beaktande då man gör upp områdena. Gränserna bör byggas enligt nuvarande kommungränser så att de tvåspråkiga områdena inte splittras, säger Kristina Wikberg.

Hon säger dock att det nu är viktigt att en representant för den svenskspråkiga befolkningen deltar i beredningen för att se till att de svenska behoven tillgodoses.
I rapporten sägs endast att beredningen ska styras från social- och hälsovårdsministeriet och ledas av en projektchef som åtnjuter regeringens förtroende.

Öppet för privata aktörer
I expertgruppens rapport finns också en skrivning om att speciellt krävande sjukvård för till exempel svårt handikappade inom en språkgrupp kan koncentreras till ett av områdena.  Det kan läsas så att utredarna haft Kårkulla i tankarna.

En annan intressant skrivning är att kommuner kan bilda aktiebolag och sälja social- och hälsovårdstjänster. Det kunde till exempel betyda att om t.ex. Grankulla privatiserade sin social- och hälsovård skulle det bolaget vara tvunget att delta i konkurrensutsättning och tävla med de stora jättarna inom privata sektorn, konstaterar Wikberg.

– Om det blir som expertgrupen föreslår och nio till tolv områden bildas kommer antagligen de tvåspråkiga kommunerna att finnas i två områden; i Österbotten och det södra området.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *