– Personligen  tycker jag det är viktigt  att de som berörs är med. Så kommenterar trafik- och kommunikationsminister Anne Berner nyheten om att kommunerna inte har representanter i  den nya tjänstemannastyrgruppen och projektgruppen som tillsatts för att bereda vårdreformen.

Kommunikationsminister Anne Berner

Berner säger att hon inte själv varit med och berett frågan, men hon utgår från att kommunerna och alla andra som berörs av reformen kommer att ges tillfälle att höras. Hon uppmanar både kommunerna och Kommunförbundet att nu vänta och följa med hur beredningen går vidare.

– Det lönar sig också att hålla en aktiv kontakt och visa intresse, säger Berner.

Svenskan med i all beredning

Gällande den svenskspråkiga servicen i vårdreformen tycker Berner att det är viktigt att bibehålla svenskans ställning som ett av Finlands officiella språk och den vägen  se till att vi också i framtiden får service och tjänster på svenska.

-Det är viktigt att vi funderar på hurudan strategi Finland har gällande språken i vårt land och att vi ser till att det beaktas i all förberedning som vi gör.

Själv tänker Berner arbeta för de svenska frågorna genom att föregå med gott exempel, till exempel genom att delta aktivt i olika diskussioner och samarbeta med övriga nordiska länderna.

-Där är svenskans ställning och upprätthållandet av språket i  Finland en viktig del, säger Berner.

Kommunerna nära medborgarna

Trots att social- och hälsovården flyttas bort kommer kommunerna att ha en viktig roll också i framtiden, säger Berner.  Kommunernas främsta uppgift blir att vara nära medborgarna, samarbeta med  tredje sektorn och upprätthålla en del sociala tjänster som behövs.

– Det här kommer att vara viktigare än någonsin i framtiden.

 

Klippet med Anne Berner är en del av den videohälsning som trafik- och kommunikationsministern skickat till Svenskfinlands kommun- och stadsdirektörer som träffas i Pargas nästa vecka.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *