Vårdreformen följs upp i parlamentarisk grupp

24.9.2015

Social- och hälsovårdsreformen följs upp i en parlamentarisk arbetsgrupp. Gruppen som leds av familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) har medlemmar från samtliga riksdagspartier.

Svensk medlem i gruppen är tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero representerar tillsammans med Kommunförbundets tidigare vice vd Tuula Haatainen socialdemokraterna i den parlamentariska uppföljningsgruppen.

Övriga medlemmar är  Annika Saarikko (C), Vesa-Matti Saarakkala (Sannf), Sari Sarkomaa och Antti Häkkänen (Saml), Touko Aalto (Gröna), Aino-Kaisa Pekonen (VF) och Päivi Räsänen (KD). Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) fungerar som gruppens vice ordförande.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen ska följa upp arbetet mer social- och hälsovårdsreformen. Gruppen kommer även att framföra sina synpunkter på beredningsarbetet och genomförandet av reformen.

Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod stäcker sig till 15 april 2019.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här