Social- och hälsovårdsreformen följs upp i en parlamentarisk arbetsgrupp. Gruppen som leds av familje- och omsorgsminister Juha Rehula (C) har medlemmar från samtliga riksdagspartier.

Svensk medlem i gruppen är tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson (SFP). Kommunförbundets styrelseordförande Sirpa Paatero representerar tillsammans med Kommunförbundets tidigare vice vd Tuula Haatainen socialdemokraterna i den parlamentariska uppföljningsgruppen.

Övriga medlemmar är  Annika Saarikko (C), Vesa-Matti Saarakkala (Sannf), Sari Sarkomaa och Antti Häkkänen (Saml), Touko Aalto (Gröna), Aino-Kaisa Pekonen (VF) och Päivi Räsänen (KD). Social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä (Sannf) fungerar som gruppens vice ordförande.

Den parlamentariska uppföljningsgruppen ska följa upp arbetet mer social- och hälsovårdsreformen. Gruppen kommer även att framföra sina synpunkter på beredningsarbetet och genomförandet av reformen.

Den parlamentariska arbetsgruppens mandatperiod stäcker sig till 15 april 2019.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *