Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föregår med gott exempel i sitt arbete för tvåspråkighet. Språkprogram, ambassadörer och språkbrukstillägg hör till de konkreta åtgärder som tas inom sjukvårdsdistriktet.

Pia Stoltzenberg har jobbat som utvecklingschef för HUS sedan mitten av augusti. Hon lyfter fram svenska dagen och evenemangen som ordnades kring den. 

– För mig var det en stärkande upplevelse att se mycket positiva attityder mot svenskan. Svenska veckan har långtgående effekter över resten av året, säger hon.

I svenska veckans tecken delades det ut parlörer och ordböcker på finska och svenska och lunchades på svenska. Det gjordes en video där finlandssvenska barn beskriver hur det känns att vara sjuk, på svenska. 

HUS verkställande direktör Aki Lindén tilldelades Folktingets förtjänstmedalj för sina insatser för svenskan inom sjukvårdsdistriktet, med motiveringen att han varit en förebild för det tvåspråkiga arbetet inom HUS.

I prismotiveringen står det att Lindéns “positiva attityd och arbete för svenskan inom sjukvårdsdistriktet har utgjort en av grundstenarna i arbetet för att stärka svenskan. Han har också varit med om att forma den första nationalspråksstrategin”.

Vem som helst kan representera svenskan

Språkambassadör kan vem som helst ur HUS personal bli och för tillfället finns det 120 stycken. Ambassadörerna uppmanar kolleger och patienter till att använda svenska och ser till att språkprogrammet förverkligas på ledningsgrupps- och enhetsmöten.

Den finsk-svenska ordlistan för vårdare har blivit en hit. Den är enkel att bära med sig och innehåller nödvändiga ord och fraser som behövs vid bemötandet av en patient.

Personalen signalerar sina språkkunskaper med hjälp av flaggsymboler och  språkbrukstilläggen sporrar personalen att använda svenskan i arbetet.

Stoltzenbergs post som utvecklingschef för funktionen ’Tvåspråkighet inom koncernförvaltningen’ utgör en väsentlig del av förverkligandet av tvåspråkigheten.

Det tvåspråkiga HUS förverkligas genom nämndarbete och lokala arbetsgrupper i varje sjukvårdsområde, ett språkprogram och dess styrgrupp, språkambassadörer, kurser i svenska för personalen och språkbrukstillägg för dem med dokumenterade språkkunskaper.

Målet för HUS språkprogram är att erbjuda patienterna specialiserad sjukvård på patientens eget språk, finska eller svenska.

Aktuellt just nu är begäran till HUS styrelse om en språklig konsekvensbedömning med anledning av förändringarna inom Borgå och Raseborgs sjukvårdsområden. 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som bildats av 24 kommuner. Samkommunens uppgift är att producera den specialiserade sjukvård som medlemskommunerna och deras invånare behöver.  

HUCS-sjukvårdsområde utgör en del av samkommunen och svarar, inom ett specialupptagningsområde som sträcker sig utöver distriktets gränser, dessutom för behandlingen av patienter med sällsynta sjukdomar och patienter som behöver krävande vård.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *