Beslutet att montera ner affärsverket Åbolands sjukhus kunde ha beretts bättre, säger Vasa sjukvårdsdistrikts förra direktör.

Göran Honga, vikarierande direktör för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, ger kritikerna i Åboland rätt när de ondgör sig över distriktsfullmäktiges beslut att inlemma Åbolands sjukhus i Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Det är möjligt att ägarkommunernas beslutsfattare inte finner sig i att affärsverket avvecklas utan tar strid med beslutet. Honga säger att varje kommun och individ har rätt att överklaga.

– Jag vill inte kommentera det, men har följt frågan så pass mycket att jag kan säga att diskussionsklimatet kan förbättras. Det har inte varit klart för alla hur man tänkt. Viktigast just nu är trots allt att patienterna får vård.

”Sparkar igång”

Honga kommer in som vikarierande direktör efter att Leena Setälä meddelat att hon övergår till andra uppgifter.  När Kommuntorget träffar honom har han varit på jobbet i två dagar.

Tanken är att han sköter uppdraget fram till februari nästa år. Under den tiden ska Honga hjälpa till med rekryteringen av ny direktör, inleda beredningsarbetet inför den nya social- och hälsovårdsreformen och ta itu med distriktets egen förvaltningsreform.

Han betonar speciellt samarbetet med kommunerna och samkommunerna, men också att hans tid är begränsad.

– Jag sparkar igång det andra får ta itu med.

Frågan om Åbolands sjukhus kan bli en utdragen fråga i sjukvårdsdistriktet. Honga understryker att ÅUCS inte fikade efter Åbolands sjukhus. Det är förändringar i förordningar som gäller jour- och operationsverksamheten som gör det svårt för Åbolands sjukhus att fortsätta som affärsverk. Det är affärsverket som gett Pargas och Kimitoön inflytande över sjukhuset.

Eftersom Åbolands sjukhus tar emot endast kring 10 procent av patientströmmen är tanken att den kunniga och språkkunniga personalen kan ge den tvåspråkiga vården i hela distriktet ett lyft genom att Åbolands sjukhus blir en del av ÅUCS och får ett brett utbud av poliklinisk verksamhet.

Aktuellt med fler översättare

Det räcker dock inte med Åbolands sjukhus, säger Honga. Den svenskspråkiga patientmottagningen måste förbättras också på annat håll och Honga talar om en verksamhetsplan för att styra upp situationen.

Han förstår ägarkommunerna Pargas och Kimitoöns oro och lovar att se över hur den svenska verksamheten kan tryggas i regelverket och i praktiken. Sjukvårdsdistriktets styrelse måste vara ansvarig för språkfrågan, språkkunskaperna bland personalen ska utökas och det ska finnas folk i varje arbetsskift som kan svenska.

– Det här är också nyckeln för ÅUCS om man ska betjäna större områden, som Vasa och Åland.

I Vasa sjukvårdsdistrikt anställde man fler översättare för att förbättra hur distriktet syns utåt på svenska. Det något man kan göra i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt också, säger Honga.

Göran Honga intervjuas i Torgpodden, och kommenterar också sin fusionsutredning om Närpes och Kaskö.

Lyssna på Torgpodden här

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *