– Finlands svenska Folkting och Finlands Kommunförbund gör nu gemensam sak för tvåspråkigheten, det vill jag ställa upp för, säger Ulla-Maj Wideroos som lämnade politiken i våras.

Wideroos leder den svenska referensgruppen för social- och hälsovårdsreformen.
Referensgruppen ska bestå av representanter för kommuner, sjukvårdsdisktrikt och landskap. Men det blir bråttom, regeringen ämnar avslöja mängden vårdområden i medlet av oktober. Ju färre områden, desto svårare blir det att säkra service för minoriteter.

– Om den svenskspråkiga befolkningen är i minoritet i områdena behöver vi särlösningar för den svenska servicen. Den skrivningen måste finnas i lagen om social- och hälsovård, säger Wideroos.

Då regeringen nu bereder ett nytt förslag till hur social- och hälsovården och förvaltningen ska skötas i landet befarar initiativtagarna, Kommunförbundet och Folktinget, att den svenska servicen inte fungerar i praktiken.

Stubbs regering som jobbade med samma fråga i våras föreslog en minoritetsnämnd som bevakar de språkliga rättigheterna. Dåvarande riksdagsledamot Ulla-Maj Wideroos satt med i regeringens arbetsgrupp.

– Nu föll det sig naturligt att be Wideroos fortsätta arbetet men i en referensgrupp, säger Kommunförbundets Kristina Wikberg och Folktingets Markus Österlund.

Wideroos som inte ställde upp i vårens riksdagsval säger att hon inte kommer att engagera sig i partipolitik mera.

– Orsaken till att jag ställer upp för referensgruppen är att frågan om den svenska servicen är så otroligt viktig och att det handlar om ett samarbete mellan Folktinget och Kommunförbundet. Samarbete ger gruppen ett betydligt högre värde, säger Wideroos.

Språkmajoriteten hänvisar ofta svävande till grundlagen då det blir fråga om svensk service.

– Det behövs ändå ett fast organ som bevakar att servicen funktionerar i praktiken. Jag hoppas på litet mera givmildhet gentemot de svenskspråkiga än lagen föreskriver, säger Wideroos.

Referensgruppens sammansättning blir klar inom kort.

Läs också: Ny referensgrupp för svenskan i vårdreformen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *