En referensgrupp som bevakar de svenska frågorna i social- och hälsovårdsreformen bereds nu. Det berättar Kommunförbundets direktör Kristina Wikberg på Kommundirektörsdagarna i Pargas.

Referensgruppen bereds nu av Kommunförbundets svenska enhet tillsammans med Finlands Svenska Folkting. Vem som ska leda gruppen klarnar inom kort och medlemmarna kommer att bestå av aktiva inom kommuner, landskap och sjukvårdsdistrikt.

Regeringen har lovat ge besked om antalet självstyrande områden för social- och hälsovården inom oktober. Nu spekulerar man om antalet i hela landet. Först i ett senare skede kommer gränserna mellan områdena att dras.

– Det är viktigt för de tvåspråkiga kommunerna att veta var gränserna kommer att gå, säger Kristina Wikberg.

Hon ser gränserna som en grundlagsenlig fråga.

– Att det inte blir så att vi splittrar en region så att vi har svenskatalande på båda sidor om gränsen i framtiden.

Frågan om hur den svenska servicen ska garanteras i framtiden är speciellt aktuell i Österbotten.

Direktören för juridiska ärenden, Arto Sulonen, säger att det nu surrar av spekulationer och att den vanligaste är huruvida regeringen kommer att hålla ihop så att vi faktiskt får en reform.

– Antalet områden man diskuterar rör sig mellan fem och nitton. På ett eller annat sätt utgår man från regioner och organisationer som existerar i dag.

Sulonen säger att röster nu höjs för fem områden.

Detta satte fart på åhörarna och Tom Simola kastade fram teorin att varje parti nu försöker maximera den egna beslutsrätten i framtiden.

Gösta Willman uppmanade Kommunförbundet att jobba för ett antal områden som är så nära nitton som möjligt. Ett stalltips som förekommer är antalet tolv. Medan minister Juha Rehula (c) sägs jobba för något mellan tio och tolv områden.

– Det gäller att välja mellan litet kaos och totalt kaos, konkluderade Willman.

Arto Sulonen säger att Kommunförbundet kommer att ha svårigheter att driva något visst antal områden.

Och förhoppningen att socialvården kunde bli kvar hos kommunerna släcker Sulonen.

– Socialvården är förlorad, det är redan fastslaget i regeringsprogrammet.

Likaså kommer regeln om fem års garanti för anställda att upphävas. Och tvångssammanslagningar av kommuner kommer att vara möjliga ifall en utredning visar att de behövs.

Läs också: Vårdreformen: Kommunförbundet vill se Tainio i styrgruppen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *