– Regeringen driver en specialsjukvårdsreform där såväl socialvården som primärhälsovården är satt på undantag, anser Anna-Maja Henriksson, ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Riksdagen debatterade vårdreformen  på onsdagen efter att statsminister Juha Sipilä gett riksdagsledamöterna en upplysning om ärendet.

– Hur mycket diskuterar vi hur människorna i Pernå, på Houtskär eller i Molpe i fortsättningen ska få bra åldringsvård eller hur invånarna i Karis och Vörå ska ha en hälsocentral inom rimliga avstånd? Inte alls, konstaterade Henriksson.

SFP vill att socialvården blir kvar i kommunernas regi.

  Det är nämligen det  som är grunden till en jämlik vård för alla, understök Henriksson.

Henriksson befarar att reformen leder till sjukhusslakt och en ojämlik tillgång till vård.

 Även framöver behöver varje finländare ha tillgång till sjukhusvård inom rimliga avstånd och på båda våra nationalspråk. Det betyder att vi förutsätter att Vasa centralsjukhus också i fortsättningen har fullskalig jour, att barn får födas i Borgå och Karleby i framtiden och att sjukhusen i bland annat Jakobstad, Raseborg och i Åbo inte får nedmonteras, säger Henriksson.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *