Kommuner kan inte grunda hälsovårdscentraler på en annan kommuns område, slår finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet fast. Siikalatva kommun har beslutat att grunda en hälsovårdscentral i anslutning till Mehiläinen i Uleåborg, men enligt ministerierna är det här inte möjligt enligt nuvarande lagstiftning.

Siikalatva och Mehiläinen motiverar sitt avtal med att hälsovårdscentralen kan användas av Siikalatvabor som jobbar i Uleåborg. Dessutom kan uleåborgarna också använda sig av hälsovårdscentralen och Siikalatva kan fakturera Ulebåborgs stad för de tjänsterna.

Enligt ministerierna kan en kommun inte, enligt nuvarande lagstiftning, grunda en hälsovårdscentral för den offentliga hälsovården utanför den egna kommunens område. Om det var fråga om en gemensam verksamhet för Siikaltva kommun och Uleåborgs stad hade det, enligt ministerierna, varit en annan sak.

Det framgår inte heller ur Siikalatvas kommuns beslut hur många Siikalatvabor beslutet skulle röra och därför kan man inte  motivera beslutet med att det skulle vara en stor fördel för en stor del av befolkningen.

Ifall en person som bor i Siikaltva men arbetar i Uleåborg vill får sin hälsovårdsservice i Uleåborg kan hen tillfälligt skriva sig i Uleåborg och på det sättet få tillgång till stadens hälsovårdstjänster, skriver ministerierna i sitt betänkande.

Enligt finansministeriet strider avtalet också mot kommunallagen. Enligt ministerierna saknar staten ändå möjligheter att ingripa och ändra på beslutet. Uleåborgs stad kan däremot på sikt besvära sig om de får en räkning av Siikalatva kommun.

Ministerierna funderar nu på att  ändra hälsovårdslagen så att det tydligare ska framgå att det är olagligt för kommuner att ordna sin verksamhet utanför den egna kommunens område.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *