Social- och hälsovårdstjänsterna ska bygga på invånarnas behov och inte på förvaltningens, konstaterar stadsdirektörerna för Finlands sex största städer som samlades i Helsingfors på initiativ av stadens borgmästare Jan Vapaavuori.

I stadens pressmeddelande säger de stora städernas stadsdirektörer att tidigare reformförsök gjorts med för stort fokus på förvaltningen. Istället borde beredningsarbetet i fortsättningen fokusera på förnyandet av social- och hälsovårdstjänsterna, utan en bred förvaltningsreform.

Stadsdirektörerna anser att det inte finns några skäl att reformera hela systemet för produktionen av offentliga tjänster, utan fokus bör läggas på de verkliga problemen.

– De bästa och mest kundorienterade lösningarna förutsätter ingen ny och komplicerad förvaltningsnivå långt ifrån invånarna, utan snarare stegvis utveckling av det existerande systemet, konstaterar stadsdirektörerna.

Bredare axlar på kommunernas villkor

De efterlyser en kommunbaserad social- och hälsovårdsreform som görs stegvis och med beaktande av lokala och regionala behov. Ansvaret för ordnandet av tjänster bör fortsätta samordnas kring större helheter på ett kontrollerat sätt.

Större enheter såsom samkommuner är en form av frivilligt utvecklingsarbete som kan fortsätta omedelbart inom ramarna för nuvarande lagstiftning.

Enligt de sex största städerna skulle det här förutsätta styrande lagstiftning om minimiantal invånare, samt nationella standarder gällande tjänsternas tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet, vilket kräver ekonomiska incentiv.

Stadsdirektörerna förespråkar servicesedlar som ett instrument för att förverkliga valfriheten.

– En statsledd lösning som är likadan för alla stöder inte längre framgången för ett Finland, där verksamhetsmiljöerna inom landet differentieras i ökande takt, säger stadsdirektörerna.

I mötet som ordnades i Helsingfors stadshus deltog förutom Vapaavuori, Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä, Tammerfors borgmästare Lauri Lyly, Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen, Uleåborgs stadsdirektör Päivi Laajala och Åbos stadsdirektör Minna Arve.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *