Servicesedlar inom social- och hälsovårdstjänsterna har hittills gett positiva resultat, visar social- och hälsovårdsministeriets rapport. Kunderna har varit nöjda med den utökade valfriheten som servicesedlarna ger.

Försöken utfördes i Tavastehus, Jyväskylä, Mellersta Nyland, Tammerfors, Övre Savolax och Päijänne-Tavastland.

I försöket har kunder vid en kommunal hälsovårdscentral använt servicesedlar för att bli kund hos en privat läkarstation.

– Kunderna har varit nöjda med sina möjligheter till inflytande och anser att valfriheten är viktig. En del av kunderna är emellertid oroliga för att valfriheten ska gynna multinationella företag, skriver social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten har valfriheten sporrat både kommunala och privata aktörer att utveckla mer kundorienterade tjänster. Den har bidragit till insikter om hurdan modell som kan användas för att betala ersättning till de privata tjänsteproducenterna för vården av kunderna och om hur en lämplig ersättningsnivå kan fastställas.

Snabbare läkartid lockar på den privata sidan

Kunder som har övergått till en privat producent upplever att tillgången till tjänster och kvaliteten på tjänsterna har förbättrats under försöket med servicesedlar.

De kunder som har fortsatt att använda sig av en offentlig hälsovårdscentral anser att tillgången till tjänster av god kvalitet även tidigare har varit bra.

Tillgången till läkartider är den vanligaste orsaken att byta från en offentlig till privat producent, visar kundenkäterna.

Köerna har blivit kortare även vid de offentliga hälsovårdscentralerna i och med att kommunerna har utvecklat sin egen serviceverksamhet och en del av kunderna har övergått till den privata sidan.

Sociala handledning effektiverar

Vid privata läkarcentraler består mottagningsbesöken till största delen av läkarbesök, medan man på den offentliga sidan effektivare drar nytta av sjukskötarnas och hälsovårdarnas arbetsinsats.

I försöken har social handledning införts som ett nytt element vid hälsovårdscentralernas mottagningar, vilket har gjort att experterna gör mindre överlappande arbete än tidigare. Man vill stärka den sociala handledningens roll ännu mer.

– Om en person söker sig till hälsovårdscentralen för att han eller hon i själva verket t.ex. känner sig ensam eller behöver stöd i ekonomiska ärenden, får personen den hjälp som behövs av en socialhandledare i stället för av en läkare. Det gör samtidigt att läkarresurserna kan användas till annat, säger Vuokko Lehtimäki, projektchef vid social- och hälsovårdsministeriet.

Kunderna vill ha tydlig information och jämförelseuppgifter

Informationen om valfriheten har spridits ganska bra inom försöksområdena. Personlig kommunikation, såsom ett brev hem, har varit det effektivaste sättet att nå invånarna i försöksområdena. Kunderna önskar dock mer tydlig information om i synnerhet vilket tjänsteutbud valfriheten gäller.

Kunderna vill också ha mer information om olika tjänsteproducenter för att de ska kunna jämföra producenterna innan de gör sitt val. Jämförelseuppgifter förutsätter klara mätare och fungerande informationssystem, vilket bör beaktas i framtiden, om valfriheten inom social- och hälsovårdstjänsterna utökas.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *