Regeringen har överlämnat sin proposition om valfrihet i vården till riksdagen. Lagpaketet är den sista delen i den omfattande vård- och landskapsreformen.

Valfriheten ger kundens rätt att själv välja var han eller hon får social- och hälsovårdstjänster. Syftet med valfriheten är dels att ge kunderna fler möjligheter att påverka, dels att förbättra tillgången till tjänster.

Offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster kan i fortsättningen tillhandahållas av aktörer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn. Målet är att kunden snabbare ska få vård.  Även i fortsättningen ska en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller socialvården alltid först bedöma vilka tjänster kunden behöver.

Regeringens proposition om valfrihet i vården. 

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *