De flesta kommunerna i Svenskfinland har blivit kontaktade av privata vårdbolag som vill etablera sig i kommunen, visar en kartläggning som Kommuntorget gjort. Det nya är att vårdbolagen visar intresse för att köpa upp kommunens social- och hälsovårdsfastigheter, vilket väcker blandade känslor på fältet.

Läs också: ”Detaljerna i avtalen avgörande vid fastighetsförsäljning till privata bolag”

Hangö är en av de städer där privata vårdbolag visat intresse för att köpa upp stadens social- och hälsovårdsfastigheter. Stadsdirektör Denis Strandell beskriver kampanjen från de privata aktörernas sida som ”mycket aktiv” och säger att de privata vårdbolagen lyckats identifiera ett av kommunernas största problem i de pågående reformerna.

– De flesta är rädda för att bli av med verksamheten men sitta fast med fastigheter som landskapet kanske inte vill använda sig av då de tar över organiseringsansvaret för social- och hälsovården. Nu erbjuder de privata aktörerna en lösning på problemet vilket gör det intressant att diskutera med dem, säger Denis Strandell, stadsdirektör i Hangö.

För stadens del ser han att det kan vara en trygghet att sälja fastigheterna, som ofta kan vara i dåligt skick och i behov av renovering.

– Man tänker sig i att de privata köper upp fastigheterna för att ha verksamhet där. Genom att sälja kan man då få någon form av trygghetskänsla och så minimerar man stadens fastighetsrisk, säger Strandell.

Kommuntorget kontaktade alla 33 tvåspråkiga kommuner på fastlandet och frågade om de blivit kontaktade av privata vårdbolag. Av dessa svarade 17 stycken på förfrågningen. Bara en kommun meddelade att de inte blivit kontaktade.

Bland de vårdbolag som visat störst intresse den senaste tiden nämner kommunerna framför allt Attendo och Esperi. De har aktivt varit i kontakt med kommuner både i Östra Nyland, Västra Nyland, Åboland och Österbotten. En del kommuner har också själva aktivt kontaktat de privata aktörerna.

Förutom att köpa upp fastigheter är de privata bolagen ofta intresserade av att ta över verksamheten helt och hållet eller delvis i kommunen. De kan också ha intresse av att köpa eller hyra mark i kommunen för att bygga egna, nya vårdfastigheter.

Att de privata bolagen nu är på bettet fick Nykarlebys stadsdirektör Gösta Willman bekräftat då han ställde frågan på Kommunförbundets möte för grupp 44, en sparringsgrupp bestående av kommundirektörer från 44 kommuner i Finland.

– Av de cirka 40 som var på plats fick ungefär 35 upp handen när jag frågade hur många som blivit kontaktade och jag gissar att resten bara inte hann med, säger Willman.

Willman ser det inte som något problem om privata vårdbolag vill arrendera mark och bygga egna fastigheter. Däremot ställer han sig skeptisk till att sälja  stadens egna fastigheter.

– Vi tror att Nykarleby kan vara intressant för landskapet och det finns större chans att landskapet placerar verksamhetspunkter i Nykarleby om vi har kvar våra fastigheter när de planerar sitt servicenät, säger Willman.

Framför allt tror han inte på att nu göra förhastade beslut, utan tycker man istället ska se hur reformen utvecklas.

Varför tror du de privata bolagen är intresserade av att köpa kommunernas fastigheter?

– Jag tror de är ute efter monopolställning. Om ett privat företag äger alla social- och hälsovårdsfastigheter i en kommun måste ju landskapet eller den som organiserar vården förhandla med dem. Om man bestämmer sig för att sälja skulle jag i så fall absolut inte sälja ut alla fastigheter till ett och samma bolag, säger Willman.

Både Willman i Nykarleby och Strandell i Hangö hoppas oberoende att staten och landskapen ska ge klarare besked för hur kommunerna ska kompenseras för sina fastigheter.

– Landskapet borde vara tydligare med hur de tänker i fastighetsfrågan. Kommer priserna t.ex. att följa marknadspriser? frågar sig Strandell och tillägger.

– Krasst om man ser ur kommunens synvinkel kan det vara lockande att sälja och få in fyrken idag istället för att vänta ett par år och vänta på att landskapet kanske är intresserat av fastigheten, säger Strandell.

Manar till försiktighet

Frågan om hur kommunerna borde förhålla sig till vårdbolagens öppningar har lyfts upp i flera diskussioner. Senast förra veckan togs frågan upp till diskussion då kommun- och reformminister Anu Vehviläinen träffade landskapens förändringsledare i kommunernas hus.

– Med tanke på de kommande landskapen är det väldigt viktigt att landskapsfullmäktige får bestämma om landskapets servicenät. Om enskilda kommuner går inför lösningar som betyder att fastigheterna hör till någon annan blir det mycket svårt för landskapet att bygga upp servicenätet, sade Vehviläinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *