Kimitoön har blivit utvald till samarbetspartner i Unicefs modell Barnvänlig kommun. En kommun kan beviljas erkännandet Barnvänlig kommun efter cirka två års utvecklingsarbete.

Det konkreta arbetet inleds direkt i början av nästa år, enligt Kimitoöns kommun.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som Unicef erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunerna att bättre beakta barnens välbefinnande i sin verksamhet. Dessutom bidrar den till att säkerställa att rättigheterna för barn som är i den svagaste ställningen tillgodoses.

Läs mera om Unicefs modell här.

Modellen bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter.

Kommunen har bildat en koordinationsgrupp som bland annat består av representanter för kommunens olika sektorer, ungdomsparlamentet, beslutsfattare och tredje sektorn. Gruppen samordnas av bildningschef Marjaana Hoikkala.

– Det är mycket fint att vi kom med. Jag ser med iver fram emot att vi får påbörja samarbetet med Unicef för att stärka barnens ställning i kommunen, säger Hoikkala.

Läs också: Unga i Pedersöre fick egen mobilapp – skolorna bidrar med nyheter

Unicef kan bevilja Kimitoön statusen Barnvänlig kommun efter drygt två års utvecklingsarbete. Förutsättningen är att arbetet framskridit i enlighet med kriterierna för erkännande.

Under nästa år är 52 kommuner i Finland med som samarbetsparter i modellen. Av dessa har 14 fått erkännandet Barnvänlig kommun. Modellen har funnits i Finland sedan år 2012.