– En stram tidtabell behövs nu, säger professor Tuomas Pöysti som rett ut hur  social- och hälsovården och regionförvaltningen i Finland ska organiseras.

Expertgruppens rekommendation är alltså nio eller högst tolv självstyrande områden. Men den tidtabell som gruppen föreslår är verkligt stram.

– Redan i höst måste regeringen besluta hur arbetet ska vidare, säger Pöysti i en intervju för Kunta.tv.

Pöysti säger att vård- och regionsreformen kräver politisk uppbackning av hela regeringen.

Utredningsgruppen föreslår att den nya områdesindelningen startar med social- och hälsovården, men att de nya områden också får andra uppgifter.

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *