(KUNTALEHTI) Du stiger upp på morgonen och ställer dig på vågen. Vikten förmedlas till en databas. Efter att ha ätit frukost cyklar du till jobbet och pulsen noteras i samma databas. Förstås uppdateras också blodtrycket som du mätt under jobbdagen.

Då du besöker din läkare ser hen uppgifterna på sin dataskärm. Du har som medborgare gjort din egen digitala hälsojournal.

Såhär kan social- och hälsovården fungera i framtiden om visionen om en nationell datastrategi förverkligas. En del av strategin planeras redan i projektet Egen vård och digitala tjänster (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut, ODA). Tjänsterna är tänkta att ingå i den nationella databas som planeras inom Social- och hälsovårdsministeriet och FPA.

Under projektets gång är nu flera stora kommunala aktörer med i utvecklingsarbetet.

– Detta sammanför de främsta experterna i Finland och därmed har konsortiet potential att utveckla och införa den nya generationen datatjänster  direkt i produktionen, säger ordföranden för styrgruppen, utvecklingsdirektören för Esbo stads social- och hälsovårdssektor, Tuula Heinänen.

Då de uppgifter som kunden själv fört in i registret sammanförs med myndigheternas och sjukvårdens har vi kommit nära en total revolution av social- och hälsovården. Telefonsamtalen och besöken på hälsocentralen kommer att minska radikalt.

– Detta system skulle ha dramatiska följder. Vårdkapacitet kan överflyttas till att sköta folksjukkomarnas, som diabetes och blodtryckssjukdomar, säger Helsingfors ledande läkare Risto Mäkinen.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *