Regeringens reformministergrupp upp har dragit upp linjerna för reformen av sjukhusnätverket och samjouren. Som tidigare sagts koncentreras den mest krävande specialistjouren till 12 sjukhus.

Närtjänsterna ska tryggas och i fortsättningen tillhandahålls de på många olika sätt. Även brådskande vård ska fås som närtjänst till exempel vid den egna hälsovårdscentralen.

Syftet med reformen är att ge alla lika tillgång till service, se till att det finns tillräckligt kunnande i den behandlande enheten och att undvika att ökningen av kostnaderna fortsätter.

På vardagskvällar och under dagtid på veckoslut ska brådskande mottagningsverksamhet ordnas vid hälsovårdscentralernas verksamhetsställen.

Den övergripande specialistjouren dygnetrunt koncentreras till 12 sjukhus, av vilka fem är universitetssjukhus som tillhandahåller den mest krävande vården. Vid vart och ett av sjukhusen ska det finnas läkare inom minst cirka tio olika specialiteter samt yrkesutbildad personal vid socialjouren. På detta sätt har man alltid på plats färdighet att ge högklassig och trygg vård i krävande situationer. Dessutom ökar lösningen jämlikheten: tillgången till krävande specialtjänster är lika på olika håll i landet.

De övriga nuvarande centralsjukhusen fortsätter med sin samjour dygnetrunt inom primärvården och den specialiserade sjukvården samt socialvården. Vid dessa sjukhus kommer det fortsättningsvis att finnas kunnande inom de specialiteter som oftast behövs.

Den specialiserade sjukvården reformeras i samband med social- och hälsovårdsreformen. För närvarande finns det inom hälso- och sjukvården cirka 40 mottagningar med dygnetruntjour, medan de ännu år 2011 var 64. Behovet har minskat bland annat till följd av effektivare prehospital akutsjukvård och stor flyttning till tätorterna.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *