Tolv landskap och trettiotvå kommuner berörs då Centret för konstfrämjande Taike delar ut statsbidrag för att etablera konst och kultur som en del av social- och hälsovården. Syftet med projektet är att förbättra tillgängligheten av konst och kultur.

Stöden är en del av regeringens spetsprojekt.

– Det handlar om stora projekt. Totalt hade vi åttio högklassiga ansökningar varav de fem bästa valdes. Det var speciellt viktigt att aktörerna sedan tidigare har ett etablerat samarbete med konsten och social- och hälsovården, säger Ditte Winqvist, sakkunnig på Kommunförbundet.

– Stödet gavs till de kvalitetsmässigt bästa ansökningarna. Det är lite av en slump, men samtidigt mycket positivt att de når ut över nästan hela landet, säger Johanna Vuolasto, sakkunnig på Centret för konstfrämjande.

En finansiering på två miljoner euro har reserverats för en treårsperiod. 400 000 euro delades ut under den första ansökningsomgången.

– Efter att de första projekten kommit igång ska vi göra en grundlig utvärdering, säger Winqvist.

– Projekten och aktörerna är så pass bra att jag skulle bli mycket förvånad om vi inte når bra resultat. På hösten ordnar vi en ny ansökning och delar ut ett lika stort bidrag, säger Vuolasto.

Stödet erhölls av: Kulturcentret PiiPoos stödförening, Helsingfors stad, Lahtis stad, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom och Samkommunen inom Lapplands sjukvårdsdistrikt.

Fakta:

De finansierade projekten lyfter fram fem olika infallsvinklar till att förankra konst och kultur i social- och hälsovårdssektorn:

  1. Funktionellt samarbete mellan tredje sektorns kulturaktörer och social- och hälsovårdsaktörer
  2. En nätverksmodell för kulturellt seniorarbete mellan de medverkande städerna
  3. Konstnärer som en del av strukturerna i en kommunal organisation som en lösning för tillgången till och tillgängligheten av konst
  4. Att hitta lösningar till utmaningar som förhindrar konstnärernas sysselsättning inom social- och hälsovårdssektorn
  5. Sjukvårdsdistriktsmodellen för att förbättra tillgång till konst och förankra konstverksamhet som en del av vårdhemmens verksamhet

Läs mera här: Statsrådet

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *