Det behövs fortfarande en social- och hälsovårdsreform och de ursprungliga målen för vårdreformen måste drivas framåt. Så lyder Kommunförbundets riktlinjer för social- och hälsovårdsreformen.

Kommunförbundets styrelse godkände vid sitt sammanträde den 21 mars förbundets riktlinjer för revideringen av lagstiftningen om social- och hälsovård i det här skedet av beredningen.

Kommunförbundet anser att man i den fortsatta beredningen bör beakta regionala skillnader. Samma modell passar inte för hela landet. Kommunerna måste involveras och ha en stark roll i beredningen av reformen.

Man bör fortsättningsvis sträva efter vårdreformens ursprungliga mål att minska skillnader i välfärd och hälsa, bromsa kostnadsökningen och öka kundorienteringen och valfriheten.

Så här vill Kommunförbundet att vårdreformen framskrider:

  • Social- och hälsovårdsreformen behövs: de ursprungliga målen ska fortsättningsvis understödas
  • Det arbete som utförts i landskapen och kommunerna bör utnyttjas
  • Det är nu möjligt att framskrida på kommun- och samkommunsbas och vidareutveckla lagstiftningen
  • Begränsningslagen behövs fortfarande: kommunerna uppmanas att noga överväga försäljning av fastigheter och utläggningar av delar av social- och hälsovården
  • Riksomfattande parlamentarisk beredning
  • I inledningsskedet enbart social- och hälsovårdsverksamhet
  • Kommunerna kan gemensamt avtala om att också organisera andra uppgifter i samarbete (t.ex. miljö- och hälsoskyddet, räddningsväsendet)
  • Samma modell passar inte för hela landet
  • Huvudstadsregionen behöver egna lösningar
  • Valfriheten kan utökas genom servicesedlar och i ett senare skede genom en personlig budget

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *