Landskapen ska ha större frihet att själva bestämma över hur de så kallade kundsedlarna används, annars riskerar den offentliga vården lida, anser Kommunförbundet.

Kommunförbundets styrelse har tagit ställning till valfrihetslagen som för tillfället är på remissrunda. Överlag stöder Kommunförbundet initiativet till en ökad valfrihet inom vården, men modellen som regeringen nu presenterar behöver förenklas, klargöras och korrigeras, anser förbundet. Enligt förbundets riskerar landskapens självstyre att bli väldigt smalt.

I det nya lagutkastet till valfrihetsmodellen har man slopat bolagiseringstvånget som grundlagsutskottet tidigare kritiserade. Istället har man skrivit förpliktelser för landskapet som, enligt Kommunförbundets bedömning,  i praktiken betyder att landskapen ändå kommer bli tvungna att bolagisera delar av sin verksamhet.

Kommunförbundet anser framför allt att landskapen ska ha större frihet att själv bestämma över hur de så kallade kundsedlarna används. Kundsedlarna beviljas av landskapens affärsverk och med dem kan kunden välja en tjänsteproducent var som helt i Finland. Tjänsteproducenterna är privata.

I det lagutkast som nu är på remissrunda är bestämmelserna för vilka tjänster som ska omfattas av kundsedlarna väldigt detaljerade. T.ex. står det att landskapets affärsverk ska erbjuda kunden en kundsedel för kirurgiska ingrepp som utförs på poliklinik och för icke-brådskande operationsverksamhet som inte är nationellt eller regionalt centraliserad till ett universitetssjukhus eller en motsvarande enhet.

Enligt Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio innebär det att en stor del av den specialiserade sjukvården riskerar flyttas över från den offentliga till den privata sidan. Det här kan leda till att landskapens affärsverk får problem att upprätthålla och garantera en egen specialsjukvård av hög kvalitet på alla håll i landet och speciellt jourverksamheten  kan drabbas hårt. Enligt Kommunförbundet borde landskapen själva få bestämma för vilka tjänster de beviljar kundsedlar så det är ändamålsenligt för landskapet.

Kommunförbundets styrelse diskuterade under onsdagen också kommunernas och samkommunernas möjligheter att utlokalisera hela eller en del av vården. Kommunförbundet uppmanar kommunerna att tänka efter noga då de överväger att utlokalisera social- och hälsovårdstjänsterna och samarbeta med landskapsberedningen.

Här hittar du Kommunförbundets pressmeddelande och utlåtandet i sin helhet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *