Kommunförbundet har gått igenom kommunernas utlåtanden om lagförslaget som gäller valfrihet inom social- och hälsovårdsreformen.

Kommunerna och samkommunerna som i dagsläget ansvarar för social- och hälsovårdstjänster är i allmänhet mer kritiska än andra som lämnat in utlåtanden om förslagen.

Kommunsektorn är särskilt skeptiska till hur centrala mål skall uppnås.

– Målen med reformen uppnås inte med regeringens föreslagna modell, utan valfriheten kräver förenklingar, klargöranden och korrigeringar, konstaterar Kommunförbundes vice verkställande direktör Hanna Tainio.

Endast två procent av kommunerna som lämnat in utlåtanden tror att förslaget till valfrihetslag tillsammans med övriga delar av reformen räcker för att uppnå utlovade inbesparingar i kostnadsökningen på 3 miljarder. I huvudsak är det kommuner med mindre än 20 000 invånare som är mest positiva till lagförslaget.

Läs mer om kommunernas utlåtanden på Kommunförbundets webbplats.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *