Samkommuner kommer inte att finnas mera, vad betyder det för Kårkulla?, frågar direktör Sofia Ulfstedt.

Hon får lugnande besked; idén med social och hälsovårdsreformen är att koncentrera viss service till vissa områden.

Det är naturligt att svensk service koncentreras, säger Kommunförbundets direktör för juridiska ärenden, Arto Sulonen.

Sofia Ulfstedt konstaterar att Kårkulla verkar över fem landskap och fem sjukvårdsdistrikt.

– Vad ska vi göra, ska vi bolagisera? Då har svenskspråkiga inte offentlig service och då måste vi delta i konkurrensutsättning. Vi är jättebekymarade, frågar Ulfstedt.

Hon säger att centralen bör finnas i ett område men ändå på något sätt hålla ihop hela Svenskfinland.

Arto Sulonen lugnar alltså ner farhågorna och konstaterar att det är naturligt att svensk service koncentreras till de områden här Kårkulla fungerar i dag.

– Då bir det fråga om att sköta arbetsfördelningen mellan områdena.

Arto Sulonen har under hela beredningen av social- och hälsovårdsreformen under den förra regeringen kallats in till riksdagens grundlagsutskott som sakkunnig. Han var också en av de första som tidigt slog larm om att den förra regeringens förslag stred mot grundlagen. Nu påpekar Sulonen dock att han förstås bara kan spekulera.

Lobbning gentemot regeringen är med andra ord livsviktig för Kårkullas framtid.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *