KAKS: Förtroendevalda för konkurrens i vården

 Vård på Joensuu hälsostation.
Vård på Joensuu hälsostation.
28.8.2017

Över hälften av de förtroendevalda i kommunerna ställer sig positiva till att social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden kan producerars både av offentliga, privata eller tredje sektorns aktörer. Det här framgår av en undersökning gjord av kommunbranschens utvecklingsstiftelse KAKS.

53 procent av de tillfrågade ställde sig positiva till att också privata och tredje sektorns aktörer ska kunna producera offentligt finansierade social- och hälsovårdstjänster i framtiden. I praktiken betyder det här att de förtroendevalda ställer sig positiva till konkurrens mellan olka serviceproducenter. En knapp tredjedel ställde sig skeptiska till det här och resten förhöll sig neutrala.

De förtroendevalda som ställde sig mest positiva var Samlingspartiets (89 %), Centerns (74 %), Kristdemokraternas (57 %) och Sannfinländarnas (53 %) representanter.

De som ställde sig mest negativa var framför allt Vänsterförbundets (80%) och Socialdemokraternas (54 %) ledamöter. Bland De Gröna förhöll sig 44 procent negativt och 32 procent positivt till att både privata och offentliga aktörer är med som producenter.

Om man ser till regionala skillnader var man mest positiv till flera aktörer i Södra Österbotten där tre av fyra (75 %) såg det som en bra modell. Också i Kymmendedalen (69 %), Mellersta Österbotten (66 %) och Norra Österbotten (65 %) förhöll man sig rätt så positivt.

Mest negativa till modellen var man i Birkaland där nästan hälften (47 %) upplevde det som negativt med andra producenter än de offentliga inom social- och hälsovården. Också i Österbotten förhåller sig en stor del (40 %) skeptiska. I Nyland är förhållanden rätt jämnt, 42 procent är positiva och 41 % negativa till förslaget.

Läs mer om förslaget på KAKS hemsidor.

HÅLL KOLL PÅ KOMMUNSEKTORN.
Beställ Kommuntorgets nyhetsbrev här