Ansvaret för finansieringen av social- och hälsovården kvarstår på kommunerna. Det klarnade när riksdagens social- och hälsovårdsutskott offentliggjorde delar av sin modell för vårdreformen på fredagen.

Finanseringen bygger fortfarande på den så kallade kapitationsmodellen, med kommunernas befolkningsunderlag och invånarnas servicebehov som utgångspunkter.  Betalningsandelarna ändras däremot så att förändringen i en kommun kan bli högst 200 euro per invånare och år i stället för tidigare 400 euro.

Dessutom föreslår utskottet att det inom en samkommun delvis ska gå att införa en alternativ finansieringsmodell för en femårsperiod. Finansieringen ska då till 70 procent bygga på kapitationsmodellen och till resterande del på den modell man kommit överens om.  För att införa en alternativ modell krävs majoritet på två tredjedelar av kommunerna i samkommunen.

De nya uppgifterna publicerades efter krav på öppenhet från bland annat Kommunförbundet. Bestämmelser som gäller riksdagens utskott hindrar dock att alla detaljer offentliggörs.

Det som tidigare varit känt om modellen är att den ska bygga på en förvaltningsnivå och bestå av 19 samkommuner, det vill säga produktionsområdena i den tidigare modellen.

Riksdagens grundlagsutskott satte förra veckan tummen ner för det tidigare lagförslaget. Social- och hälsovårdsutskottets reviderade förslag behandlas som bäst i grundlagsutskottet.

Läs också:

Kommunförbundet kräver att hela förslaget offentliggörs.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *