Det behövs en kursändring i social- och hälsovården. Kommunförbundets välfärdspolitiska program utgår från att utbudet av social- och hälsovårdstjänsterna inte ökar lika snabbt som tidigare.

​Enligt Kommunförbundets välfärdspolitiska vision tar kommuninvånarna 2025 ansvar för  sin egen välfärd och hälsa. Kommuninvånarna deltar aktivt och påverkar verksamheten i de sammanhang där de ingår.

Social- och hälsovårdstjänsterna produceras utifrån invånarnas behov på ett kostnadseffektivt och verkningsfullt sätt inom ramen för de resurser som står till buds. Kommunerna främjar invånarnas välfärd som en integrerad del av sin egen verksamhet.

Kommunförbundets roll i välfärdsbygget är att stöda kommunerna och samkommunerna genom mångsidiga sakkunnigtjänster, intressebevakning och utvecklingsarbete.

Läs mera här.

Här kan du gratis ladda ner Kommunförbundets välfärdspolitiska program.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *