Riksdagens social- och hälsovårdsutskott inledde på fredagen arbetet med att hitta en ny, grundlagsenlig modell för vårdreformen. Enligt Helsingin Sanomat är det sannolika alternativet nu en modell med 15-20 samkommuner.

Förslaget ska preliminärt vara klart i mitten på nästa vecka.

– Inom de närmaste dagarna vet vi om det går att hitta en lösning. Vi har alla uppgifter vi behöver och vill få det klart så snabbt som möjligt, säger utskottets ordförande Juha Rehula (C) till tidningen.

I den modell som grundlagsutskottet ratade i går skulle social- och hälsovården ha styrts av fem stora vårdområden med 19 underställda samkommuner som ansvarar för produktionen av vårdtjänster. Modellen med 15-20 områden skulle bara utgöra en nivå och vara tillräcklig för att passera genom grundlagsutskottet.

Ett annat alternativ som tidningen lyfter fram är att vården skulle organiseras på landskapsnivå, likt den svenska landstingsmodellen, med beskattningsrätt och direktvalda representanter. Det alternativet skulle däremot innebära för stora ändringar för att det skulle kunna drivas igenom under nuvarande regeringsperiod. Det tredje men minst sannolika alternativet som lyfts fram är att ansvaret för att organisera vården skulle överföras på staten.

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *