Att flytta skolkuratorer och -psykologer till social- och hälsovårdens förvaltning skulle rasera fungerande strukturer, menar fullmäktige.

Elevvårdens framtid har blivit ett orosmoment för många kommuner när de tar ställning till regeringens förslag om hur social- och hälsovården ska organiserar framöver.

Enligt regeringen ska skolkuratorer och skolpsykologer i samband med social- och hälsovårdsreformen flyttas från skolförvaltningen till vårdlandskapen. I dagsläget är elevvården organiserad på olika sätt runt om i Finland, men i många kommuner är den en del av skolförvaltningen.

Helsingforspolitikern Ted Apter (Saml) kritiserade förslaget när det var uppe för nämndbehandling i huvudstaden. Enligt Apter skulle en förändring begränsa kuratorernas och psykologernas möjlighet att i ett tidigt skede ge elever det stöd de behöver.

Förändringen skulle också splittra den svenska elevvården.

Undervisningsminister Li Andersson (VF) försvarade reformförslaget och menade att det främst handlar om en förvaltningsmässig ändring. Kuratorer och psykologer skulle fortsättningsvis arbeta i eller i nära anslutning till skolan.

I onsdags uttalade sig Helsingfors fullmäktige om vårdreformen, inklusive frågan om elevvården. Med rösterna 51 mot 34 röstade fullmäktige för att elevvården fortsätter som en del av skolförvaltningen.

I beredningen som fullmäktige tog ställning till konstateras bland annat att elevvården i Helsingfors har starka och fungerande strukturer, som möjliggör att skolkuratorernas och skolpsykologernas förmän kan bilda arbetspar med rektorernas förmän och på så sätt styra elevvården.

Att flytta elevvården från skolförvaltningen till vårdlandskapen skulle rasera dessa strukturer.