I de stora städerna fungerar hälsostationerna allt bättre.  Dagens kunder är betydligt nöjdare med servicen än för fyra år sedan. Dethär framgår ur en enkät som Kommunförbundet har gjort.

I de stora städerna har hälsostationernas kunder på några år blivit betydligt nöjdare med tjänsterna. Det framgår av en enkät som besvarades av 7 700 kunder. Hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,3 på skalan 1–5, där fem är det högsta möjliga vitsordet. Särskilt nöjda var kunderna med personalens yrkeskunnighet. Det lägsta betyget gavs telefonkontakten till hälsostationen.

Så här gjordes Kommunförbundets enkät:

  • Enkäten gjordes i oktober 2014
  • Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Uleåborg, Åbo, Vanda, Tavastehus, Tammerfors och Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote deltog.
  • Enkäten gjordes på hälsovårdsstationernas öppenvårdsmottagningar
  • 7 700 hvc-kunder besvarade enkäten
  • Av dem som besvarade enkäten var mellan 30-50 procent över 65 år
  • Två tredjedelar av dem som besvarade enkäten var kvinnor, en tredjedel män
  • Motsvarande enkäter gjordes 2010 och 2012

Totalt 55–70 procent av kunderna uppgav att de besöker en hälsocentralsläkare högst tre gånger om året, medan 10 procent hade mer än sex läkarbesök per år.

I Kuopio, Tammerfors och Åbo uppgav nära 70 procent av kunderna att de alltid får tid hos samma läkare, medan motsvarande andel i Lahtis, Uleåborg och Esbo var 19–27 procent.

Kunderna var betydligt nöjdare än tidigare med tjänsterna inom alla delområden. Särskilt gott betyg fick yrkeskunnigheten och kundbemötandet vid hälsostationerna. Kunderna var också nöjda med interaktionen och tillgången till information.

Öppenvården vid hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,30. Bäst var betyget i Tavastehus (4,41), Jyväskylä (4,35) och Åbo (4,34). Jämfört med år 2010 steg vitsordet mest i Esbo och Kouvola. Det lägsta allmänna vitsordet fick Eksote (4,19) och Lahtis (4,20). Tavastehus tog första platsen inom nästan alla delområden.

Kontakterna till hälsostationen fick det allmänna vitsordet 4,15. Nåbarheten per telefon fick i genomsnitt 3,91 poäng, dvs. kunderna var i snitt nöjda med den. År 2010 var vitsordet 3,84 och år 2012 jämnt 4.

Anmälningen vid hälsostationen fick i genomsnitt 4,27 poäng. Betyget har förbättrats en aning: år 2010 var det 4,08 och två år senare 4,12.

De olika delområdena av läkarmottagningen fick i genomsnitt betyget 4,32, medan hälsovårdar- och sjukskötarmottagningen fick det allmänna vitsordet 4,42. År 2012 var motsvarande vitsord 4,17 respektive 4,29, och år 2010 var det 4,08 respektive 4,20.

Även den finländska barn- och mödrarådgivningen får bra betyg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *