– Förebyggande hälsovård är det effektivaste sättet, både mätt i kostnader och resultat, att påverka medborgarnas hälsa och begränsa de ökande kostnaderna inom sjukvården, säger Leila Lehtomäki, ordförande för Hälsovårdarförbundet i ett pressmeddelande.

Hälsovårdarförbundet går nu ut med sina önskemål inför kommunalvalet 2017. De hoppas framför allt på att man i kommunerna ska satsa på den förebyggande vården och arbeta för att förebygga utslagning.

I regeringsprogrammet lyfter man fram vikten av att främja hälsa och välfärd och minska ojämlikheten mellan olika invånare. Enligt Hälsovårdarförbundet är det centralt att satsa på tjänster inom primärvården och se till att det förebyggande arbetet inte blir i skuggan av sjukvården. Den förebyggande vården måste tryggas tillräckliga resurser och kunnig personal. Om primärvården inte fungerar blir man inte av med de långa patientköerna till sjukhusen och de växande hälsovårdskostnaderna, säger förbundet.

Också förebyggande av utslagning är något man borde fokusera på både i kommunerna och i de kommande landskapen, menar förbundet. För att få bukt med psykosociala problem och utslagning gäller det att i ett tidigt skede upptäcka problemen och här spelar rådgivningen, skolorna och läroanstalterna, enligt Lehtomäki, en viktig roll.

– På rådgivningen, i skolorna, på läroanstalter, arbetsplatser och i hemmen kan man med förebyggande arbete effektivt minska riskerna för olika folksjukdomar, säger Lehtomäki.

Hälsovårdsförbundet har publicerat sina teser inför kommunalvalet på finska här. 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *