Cirka 40 procent av finländarna anser att social- och hälsovårdsreformen är onödig, visar MTV:s undersökning om finländarnas attityder gentemot den pågående social- och hälsovårdsreformen. Reformen behövs inte, mindre förändringar i det nuvarande systemet räcker, anser de som svarat på enkäten.

Heikki Hiilamo, professor i socialpolitik vid Helsingfors universitet, säger till MTV att han tror att finländarna har tappat intresset för reformen på grund av den utdragna tidtabellen. Därtill har den blivit svår att hänga med i svängarna då många saker behandlas samtidigt på varandra.

En fjärdedel av den som svarat på enkäten tycker att alla riksdagspartier borde bereda reformen tillsammans. En knapp femtedel är däremot beredda att godkänna reformen.

60 procent av dem som svarade tror att regeringens reformförslag kommer att falla i riksdagen.

Undersökningen visar att kvinnor vet mindre om social- och hälsovårdsreformen än män. Professor Hiilamo tror dock att det beror på att kvinnor är mera medvetna om reformens komplexitet, eftersom det finns fler kvinnor inom vårdbranschen, och att det är frågan om ödmjukhet.

Undersökningen utfördes 3-10 september av Corefiner. 1051 personer svarade. Felmarginalen är 3 procent.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *