En tredjedel av de kommunanställda har upplevt våld eller hot om våld från kunder eller kommuninvånare, visar Kevas nya utredning (finska). Speciellt drabbad är socialservicebranschen.

Inom socialservice  uppger 43 procent av respondenterna att de upplevt våld i sitt arbete under det senaste året.  Det är oftare än inom polisväsendet eller fångvården.

– Situationen är alarmerande. Arbetsgivaren måste ta sitt ansvar och säkerställa att arbetstagarna kan utföra sitt arbete utan rädsla för våld. Man måste skrida till omedelbara åtgärder eftersom ett enda slag eller en enda spark är för mycket, kräver JHL:s ordförande Päivi Niemi-Laine.

Utöver våldet upplever arbetstagarna ofta osakligt bemötande. 28 procent av kommunbranschens personal, 32 procent inom kyrkans personal och 17 procent av de statsanställda hade upplevt osakligt bemötande eller mobbning från chefen eller en medarbetare under det senaste året.

Inom kommunbranschen förekom osakligt bemötande i störst utsträckning inom småbarnspedagogik och hälsovårdsbranschen.

– Ledningen kan hindra osakligt beteende genom att tydligt uttrycka att man inte godkänner trakasserier på arbetsplatsen. Det vore bra att redan på förhand upprätta förfaringssätt med vilka man konsekvent och effektivt ingriper i osakligheter. Det är särskilt viktigt att utbilda cheferna i att upptäcka och undanröja osakligheter, betonar JHL:s arbetsmiljöombudsman Urpo Hyttinen.

Som orsaker listar Hyttninen dålig organisation av arbetet, oklar ansvarsfördelning, bristfälligt chefsarbete och dåligt fungerande samarbete.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren har många verktyg för att förbättra säkerheten i arbetet, betonar Hyttinen.

– Den högsta ledningen ska binda sig till arbetarskyddet och arbetssäkerheten ska förbättras i samarbete med företagshälsovården. Man måste ha ändamålsenliga säkerhetsarrangemang eller säkerhetssystem på arbetsplatsen. På arbetsplatser där våldshotet är uppenbart ska det finnas skriftliga verksamhetsföreskrifter med tanke på våldssituationer, säger Hyttinen.

Trots de allvarliga problemen upplever majoriteten av arbetstagarna inom den offentliga sektorn att de utför ett viktigt och betydelsefullt arbete. Cirka fyra av fem arbetstagare upplever glädje och inspiration i arbetet.

Senaste gång Keva undersökte arbetshälsan bland arbetstagarna inom den offentliga sektorn var år 2016. I årets undersökning intervjuades 3070 löntagare inom den offentliga sektorn.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *