Regionförvaltningsreformen blir en av de största reformerna i Finlands  historia.

I fall reformen förverkligas enligt de förslag som utredningsgruppen under ledning av Tuomas Pöysti föreslår, befrias kommunerna från skyldigheten att producera social- och hälsovårdstjänster i framtiden.

Kommunförbundet är i huvudsak nöjd med utredningsgruppens rapport och de förslag som den lägger fram.

Reformen kommer att förändra kommunernas roll avsevärt. Social- och hälsovårdens andel av kommunernas budgetar är omkring 50 procent.

Beredningen av reformer måste ske så att att den basservice som blir kvar i kommunerna tryggas, anser Kommunförbundet.

Kommunförbundet understryker att kommunsektorn måste få en stark roll i den fortsatta beredningen. En av de största frågorna som ska lösas är hur egendomen ska regleras.

Nästan alla hälsovårdsstationer, sjukhus och social- och hälsovårdsmottagningar är i dag kommunal egendom.

Social- och hälsovårdsreformen och regionförvaltningsreformen

 • Finland delas in i 9 – 12 självstyrande områden som ska vara större än kommunerna
 • Områdena ska vara tillräckligt stora för att ha ekonomisk bärkraft att ordna social- och hälsovårdstjänster nu och i framtiden
 • Kommunerna befrias från skyldigheten att producera social- och hälsovårdstjänster
 • Staten finansierar social- och hälsovårdstjänsterna, kommunerna har finansieringsansvar endast under en övergångsperiod
 • Ett alternativ som ska utredas är möjligheten att ge de självstyrande områdena beskattningsrätt
 • Egendomen (hälsovårdcentraler, sjukhus osv) överförs antingen till de  nya självstyrande områdena eller blir kvar i kommunernas ägo
 • Områdesindelningen bör fungera också för andra regionala uppgifter

Tidtabellen:

 • 2016 Beredningen av regionförvaltningsreformen startar
 • 2017 Övergångsförvaltningar tillsätts i den nya områdena
 • 2018 Förberedelser för hur social- och hälsovårdstjänsterna ska överföras från kommunerna och samkommunerna
 • 2019 Social- och hälsovården överförs till de självstyrande områdena

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *