Elektroniska tjänster förbättrar människors möjlighet att sköta om sin egen hälsa och sitt välbefinnande. I den nya nationella utvecklingsstrategin betonas medborgarens aktivitet och möjlighet att påverka.

När tjänsten som FPA utvecklar är klar 2017 kommer människor att kunna spara personliga uppgifter om sitt välmående och sin hälsa i den nationella databasen.  Uppgifterna kan sparas via nätet eller olika elektroniska tjänster samt direkt kompatibel utrustning.

–  I framtiden kan de enkelt flytta över uppgifter om till exempel sitt blodtryck till ett tryggt och säkert ställe, säger social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee när hon beskriver de tjänster som håller på att byggas upp.

Användarna behåller alltid rätten att förvalta sina egna uppgifter: de kan ge sina uppgifter till den yrkesutbildade personal som betjänar dem, själv utnyttja sina uppgifter eller radera dem om de så vill.

Med hjälp av de nya typerna av tjänster som bygger på medborgarnas egna aktivitet kan man minska den växande efterfrågan på förebyggande tjänster och säkerställa att alla får de tjänster de behöver i framtiden. Det förutsätter också att verksamhetssätten hos dem som arbetar inom social- och hälsovården förändras.

– Det är viktigt att man i utvecklingen av de elektroniska tjänsterna beaktar välfungerande samarbete mellan social- och hälsovården och andra kommunala välfärdstjänster. Det går inte att uppnå målen i bunkrar”, påminner Tarja Myllärinen som är direktör för Kommunförbundet.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *