Personalen som jobbar inom barnskyddet i kommunerna är osäkra på hur servicen kommer att fungera efter att vård- och landskapsreformen trätt i kraft. Det kommer fram i en undersökning som Kommunförbundet gjort.


– Under en femtedel av de som svarade på enkäten var av samma, eller av delvis samma åsikt om påståendet ”Vi är inte oroliga för hur tjänsterna inom barnskyddet ska organiseras efter vård- och landskapsreformen”, säger Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig inom social- och hälsovård vid Kommunförbundet.

I enkäten har Kommunförbundet kartlagt hur väl informationsutbytet och samarbetet fungerar mellan olika myndigheter, tillgängligheten på tjänster, resurserna inom barnskyddet, hur betungande arbetet är och hur kommunerna ser på barnskyddet i reformerna.

– Ungefär en fjärdedel ansåg att de visste tillräckligt mycket om beredningen av barnskyddets tjänster inom de kommande landskapen. Lika många ansåg för sin del att frågor och  servicebehov inom barnskyddet beaktats tillräckligt i beredningen av reformerna, säger Puustinen-Korhonen.

Resultaten av undersökningen kommer att publiceras i sin helhet i slutet av januari 2018.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *