Sjätteklassisterna i Drumsö lågstadieskola skulle vilja se mer ansvar och begränsningar för försäljning och användning av rusmedel. Eleverna som går ut lågstadiet i slutet av månaden vill att alkoholförsäljningen tas bort från matbutikerna. Och varför får man göra reklam för hälsofarliga ämnen?

– Alkohol borde inte få säljas annanstans än i alkoholbutiker. Alkoholförsäljningens åldersgräns borde vara minst 20 år, kanske till och med 25 år, då alla inte ännu är tillräckligt smarta som 18-åringar. Alkohol borde inte få användas på offentliga platser, speciellt inte på platser där det finns barn, kommenterar sjätteklassisterna.

De äldre eleverna i lågstadiet önskar också att restauranger och barer inte skulle ha någon utskänkning efter midnatt. I trafiken borde man enligt barnen ha nolltolerans och de tycker inte att rusmedel hör ihop med idrottsevenemang heller. På det stora hela önskar de att vuxna skulle beskydda barn och ungdomar samt ta större ansvar för sitt alkoholbruk.

Om rusmedelsvärlden ur barnens ögon och med hjälp av filmkonst

Lågstadieelevernas ställningstaganden sammanställdes som en del av ånni-projektet, som arrangeras under åren 2014–2017. Projektet utvecklar metoder, material och verktyg för rusmedelsfostran för gemensam användning bland föräldrar och fostringsgemenskaper. Projektets pilotförsök pågår i Egentliga Finland, i Norra Karelen och i Vanda.

I anslutning till projektet har man publicerat kortfilmer om attityder till rusmedel bland sjätteklassister i Malms skola och Koivuhaan koulu i Pargas. I videorna utmanar lågstadieeleverna vuxna att se rusmedelsanvändningen ur barnens ögon. Videorna förmedlar rädsla och osäkerhet, men också uppmuntran och en positiv inställning till att minska de vuxnas rusmedelsanvändning och få dem att sluta använda rusmedel. Filmerna sågs på Digitale-premiärevenemanget 22.4 i Pargas och kan ses på ånni-projektets YouTube-kanal på adressen https://www.youtube.com/channel/UCsTZCMc22vFVxgc80DOdBmw

Barnombudsman Tuomas Kurttila betonar att barn har rätt till kunskap. Enligt honom behöver barn kunskap om rusmedel på ett tryggt sätt och i ett tidigt skede.

– Barn behöver beskydd. Kunskap beskyddar och värnar, okunskap innebär ofta värsta möjliga försummelse. Det är inte heller fråga om en monolog, utan en växelverkan, en dialog, en möjlighet att höra och bli hörd. Här kan ånni-projektet och dess kunskap ge stöd. I morgon ser vi på barnen vad som har varit viktigt för oss vuxna i dag, konstaterar Kurttila.

Förbundet Hem och Skolans verksamhetsledare Micaela Romantschuk betonar också föräldrarnas fostringsansvar och påminner om betydelsen av kamratstöd.

– För att säkra en harmonisk utveckling och framtid för barnen bör föräldrar i god tid diskutera rusmedel med barnen. Föräldraföreningar erbjuder kamratstöd även i rusmedelsfrågor, berättar Romantschuk.

ånni-projektet har utvecklat modeller för lektioner och föräldramöten och materialen sprids i bred utsträckning för fostringsgemenskapernas användning via Innokylä och ånni-projektets ovannämnda YouTube-kanal.

Projektets samarbetspartner önskar att föräldrar skulle tala ansvarsfullt men öppet och neutralt om rusmedel med sina barn. Man borde diskutera mindre om själva ämnena och mer om fenomen och sociala situationer där barn ser rusmedelsanvändning.

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT rf, Lära för Livet -stiftelsen, Music Against Drugs, Mannerheims Barnskyddsförbund, Nykterhetens Vänner rf, KFUM Finland och Finlands Föräldraförbund rf arrangerar ånni-projektet åren 2014–2017. Projektet genomförs med stöd från RAY.

Ytterligare information om ånni-projektet:
projektchef Anne Ahlefelt, tfn 050 373 3120, anne.ahlefelt@ehyt.fi
www.ehyt.fi/fi/koordinaatio/anni-hanke

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *