Rådgivningsbyråerna är uppskattade. Finländska familjer anser att rådgivningsbyråernas service är av mycket god kvalitet.

Rådgivningsbyråerna får högt betyg i en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utförde hösten 2014 bland mödra- och barnrådgivningsbyråernas klienter.

De som svarade på enkäten berömde särskilt möjligheten att få tjänster inom en rimlig tid, kundtjänstens höga kvalitet och möjligheterna att fatta beslut om ärenden som gäller hela familjen tillsammans med en yrkesutbildad person. De som besöker rådgivningen uppskattar att hälsovårdaren reserverar tillräckligt med tid för besöket och att det var möjligt att få tjänster på det egna modersmålet.

Föräldrar som hade något annat modersmål än finska eller svenska var lika nöjda med tjänsten som respondenter som hade finska eller svenska som modersmål.

Särskilt belåtna var rådgivningsbyråernas klienter i Kajanalands, Östra Savolax och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt. I Norra Österbotten gav klienterna utbudet av kompletterande tjänster vid rådgivningsbyråerna bättre betyg än klienterna i det övriga Finland.

Så här gjordes enkäten

  • Institutet för hälsa och välvärd (THL) genomförde  rådgivningsbyråenkäten elektroniskt i oktober 2014
  • 287 kommuner deltog i enkäten
  • 11 819 personer besvarade enkäten
  • enkäten kommer att upprepas i fortsättningen med två års intervaller
  • nästa enkät görs 2016
  • Läs nyheten i sin helhet här

 

Läs också nyheten om hälsostationernas service som får beröm.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *