Nuvarande finansieringsmodell för social- och hälsovården försätter människor i olikvärdig ställning. Beslutsfattandet är splittrat och tjänsterna är inte effektivt organiserade.

Det konstaterar  en parlamentarisk arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet som har utrett olika alternativa sätt att förenkla systemet med flera finansieringskanaler inom social- och hälsovården. Arbetsgruppens rapport är avsedd att ligga till grund för nästa regering.

Arbetsgruppen har utarbetat preliminära alternativ, som kan skapa klarhet i finansieringen av social- och hälsovården.  Arbetsgruppen har funderat på finansieringsalternativ som minskar de totala social- och hälsovårdskostnaderna. Dessutom vill man uppmuntra till integration och skapa smidiga vård- och servicekedjor. Ansvaret för att ordna tjänster ska överföras på starka och bärkraftiga aktörer. Målet är att minska skillnaderna i välfärd mellan människorna och främja välfärd och hälsa.

– Största delen av kostnaderna för den del av befolkningen som behöver mycket service orsakas av sociala tjänster och specialiserad sjukvård. När servicen och beslutsfattandet är splittrade, går det inte att få någon helhetsbild av hur kostnaderna uppkommer eller hur effektiv verksamheten är. Systemet med flera finansieringskanaler måste förenklas för att pengarna och ansvaret ska ligga i samma händer, säger social- och hälsovårdsminister Laura Räty (Saml).

Omsorgsminister Susanna Huovinen (SDP) anser att Finland fortfarande behöver en social- och hälsovårdsreform och en finansieringsreform.

– Det finns ett brett politiskt understöd för detta. Ju längre de nödvändiga strukturreformerna dröjer, desto större utmaning väntar när det gäller att trygga likvärdig service och minska hållbarhetsgapet.  Det fortsatta arbetet måste inledas så snabbt som möjligt”, betonade omsorgsminister Susanna Huovinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *