En lagstadgad nämnd för svensk service både inom förvaltning och vård samt möjlighet att välja offentlig vård över landskapsgränserna, till exempel i Österbotten. Bland annat detta lovade utredningsman Tuomas Pöysti  då han träffade Svenska Reformgruppen.

-Jag är jätteglad över att Tuomas Pöysti är så kunnig och medveten när det gäller de viktiga frågorna för svenskspråkiga, sade direktör Kristina Wikberg efter mötet.

Då Svenska Reformgruppen  i fredags möttes i Kommunernas Hus gick man igenom alla smärtpunkter som finns för den svenska servicen. Tuomas Pöysti svarade på frågor och kommenterade det han kunde. Man skriver som bäst lagförslagen så Reformgruppen är ute i exakt rätt tid.

Pöysti kunde också reda ut en del missförstånd. I Österbotten har man under senaste tid debatterat om Kronobybor i fortsättningen kan få vård vid Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby. Kronoby valde ju efter omröstning i fullmäktige att fortsätta höra till Österbotten.

-Det finns inga planera på att förändra valfriheten över landskapsgränserna, sade Pöysti.

Utredningsmannen lovade också att det blir en nämnd för det andra nationalspråket i varje landskap. Nämnden ska ha som uppgift att följa upp hur servicen sköts i praktiken. Eftersom den svenska representationen i landskapsstyrelserna i Egentliga Finland och Nyland kan bli marginell talar man nu för  att den svenska nämnden bör ha en representant i landskapsstyrelsen.

På mötet  i fredags diskuterades om den svenska servicen kan skrivas in i lagtexterna, att nämna svenskan endast i motiveringarna räcker inte. Lagförslagen skrivs som bäst, så reformgruppen är ute i rätt tid.

Om en kommun är tvåspråkig ska hela landskapet vara tvåspråkigt. Utredningsman Tuomas Pöysti poängterade att servicen gäller hela kedjan. Därför kan det bli problem ifall någon tvåspråkig kommun nu skulle vilja flytta till ett helt finskt landskap. Tiden är knapp och frågorna som ska klaras av är många.

Kommunernas och landskapens svar på förslaget till indelning har lämnats in. Det ser inte ut att bli några större förändringar i Svenskfinland.

Utgifterna för social- och hälsovården varierar mellan 47 och 62 procent av kommunens budget. Det finns med andra ord stora skillnader mellan kommunerna. Pöysti sade på fredagen att statsandelarna för kommunerna måste reformeras så att alla kommuner i framtiden kommer att ha råd att finansiera det som blir kvar av kommunens service. Här är utbildninen den viktigaste kakan.

 

 

 

 

 

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *