Återuppta rundabordssamtalen kring svenska frågor i riksdagen, föreslår Kommunförbundets svenska direktör Kristina Wikberg. Nu behöver svenskan försvarare och förespråkare i alla partier.

Kristina Wikberg  hoppas på en bred uppslutning kring de så kallade svenska frågorna i riksdagen –  i alla partier.  Det kan inte enbart vara SFP:s ansvar att bevaka de finlandssvenska frågorna i riksdag och regering, anser hon.

–  Att slå vakt om minoritetsrättigheter och Finlands två nationalspråk borde ligga i allas intresse. Svenskan är framför allt en nationell fråga.

Wikberg föreslår att regelbundna rundabordssamtal kring svenska frågor återupptas i riksdagen.

–  Alla parlamentariker med svenska som språk –  inte bara som modersmål –  borde involveras i rundabordssamtalen. Alla som vill värna om att svenskan i Finland ska ha en bra framtid ska bjudas in. Nu behövs det ett helt nytt samarbete kring svenskan, oberoende av partitillhörighet, säger hon.

Wikberg villk engagera och involvera rikdagsledamöter som till exempel  Li Andersson och Sylvia Modig (VF), Anne Berner (C), Alexander Stubb och Hjallis Harkimo (Saml), Pekka Haavisto (gröna) och Marit Feldt-Ranta (SDP). Och hela den svenska riksdagsgruppen förstås.

Enligt Wikberg är förväntningarna i Svenskfinland på Samlingspartiets partiordförande Alexander Stubb nu höga. Stubb har svenska som modersmål och hans parti är i motsats till de två andra regeringspartierna Centern och Sannfinländarna tvåspråkigt.

– Jag utgår från att Stubb personligen och tillsammans med sitt parti försvarar tvåspråkigheten, toleransen och liberalisen i vårt land, säger Wikberg.

Det är Folktinget som tillsammans med riksdagspartierna har arrangerat rundabordssamtalen i riksdagen. Folktinget fungerar som sekretariat, partierna i tur och ordning som sammankallare. Våren 2014 fördes det senaste rundabordssamtalet. Då var temat vårdreformen och Kårkulla.

– Rundabordssamtalen som först en eller två gånger per termin har hittills berört stora politiska frågor med relevans för det svenska i Finland, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Förutom vårdreformen har samtalen kretsat kring utbildningsfrågor och medborgarinitiativet kring den obligatoriska skolsvenskan.

– Initiativet till att sammankalla till rundabordsdiskussioner finns hos rikdagspartierna, inte hos Folktinget. Men vi är villiga att organisera rundabordssamtal hur ofta som helst, säger Österlund.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *