– Jag är betydligt mer hoppfull än i morse, säger Ulla-Maj Wideroos, ordförande för Svenska Reformgruppen efter presskonferens om vårdreformen. Hon är också lättad över att antalet vårdområden och självstyrelseområden justerades uppåt.

I morse fanns en farhåga att  jour dygnetrunt i Vasa centralsjukhus skulle upphöra. Nu har det klarnat att jouren är kvar men att den blir begränsad på de sjukhus som inte har full service.

– Vasa ligger hyfsat till , ingen sa något specifikt om svenskan, men  jag tyckte mig läste mellan raderna att man inte vill ha fler grundlagsproblem, säger Wideroos.

Vårdreformen föll i våras i grundlagsutskottet.

Mellersta Österbottens centralsjukhus  i Karleby ligger däremot illa till.

– Jag är mer oroad för Karleby, Enligt vad Rehula sade skulle centralsjukhuset i Karleby har kvar sin jour, men frågan är på vilken nivå. Om Karleby mister  jouren blir avståndet långt åt alla håll.

Familje- och omsorgsminister Juha Rehula sade ändå, på tal om de tre landskapen av totalt 18 som inte har ett eget social- och hälsovårdsområde, att specialbehov ska beaktas och att ”vi  i vilket fall som helst behöver speciallösningar”.

– Karleby har ändå andra faktorer som kan ses som plus när det gäller det här , till exempel språket och långa avstånd, säger Wideroos och fortsätter:

– Jag ser inte hinder för att Vasa och Karleby kunde samarbeta mer.

I framtiden ska man också kunna välja fritt mellan offentlig och privat vård eller vård i tredje sektorn och det offentliga står för kostnaderna. I och med EU:s nya patientdirektiv kan man också söka vård i ett annat EU-land.

– Centralsjukhuset i Vasa har ett avtal med Umeå som ger nya möjligheter, avståndet är ju kort. Om förslaget ger rot så som man tänkt sig kan det vara en möjlighet på sikt att söka vård i Sverige, säger Wideroos.

För Borgås och Åbolands del ser det värre ut, enligt Wideroos.

– De är ju inte centralsjukhus, men det framgick inte heller av dagens presskonferens vad som händer med de som inte har fullskalig dygnet- runt- vård. Man talade bara om centralsjukhus. Kommer regeringen faktiskt att avsluta jouren eller någon annan dygnet runt- jour på lägre nivå?

Aki Lindén bedömde tidigare idag att förlossningsavdelningarna i Lojo och Borgå högst antagligen kommer att läggas ned då social- och hälsovårdsreformen blir verklighet.

– Intressant, men jag tycker inte vi kan dra den slutsatsen ännu. Ska man tolka det hela så att om 15 områden får behålla den fullskaliga dygnet runt- jouren så förlorar alla andra den? Jag har inte ett svar, säger Wideroos.

Det har varit underligt tyst om socialbiten i reformen.

– Jag satt och väntade på det som på solens uppgång. Det sades inte tydligt nu heller.

Tuff lobbning väntar

Den svenska reformgruppen som utreder de svenska frågorna inom social- och hälsovårdsreformen har nu ett tufft lobbningsarbete framför sig.

– Hela reformen går  ännu till grundlagsutskottet, det finns bra grundlagsexperter som också kan det svenska perspektivet. Hade alla sjukhusen med svensk service förlorat sin dygnet runt-service skulle det ha stridit mot grundlagen.

Frågan om Karlebys orientering  blev ett politiskt prejudikat ett par regeringar tidigare . Det var en gigantisk kamp om huruvida den tvåspråkiga Karlebyregionen skulle regionförvaltas från finska Uleåborg eller från tvåspråkiga Vasa. Centern ville driva Karleby norrut.

–  Då fastslog grundlagsutskottet att man måste utgå från den modell som med större sannolikhet tryggar språkminoritetens rätt till service. Samma tolkning är fortfarande i kraft, säger Wideroos.

Kristina Wikberg, direktör för svenska och internationella ärenden vid Kommunförbundets  är initiativtagare till den svenska referensgruppen.

– Nu är det viktigt att granska förslaget och se till att den svenska servicen tillgodoses. De språkliga rättigheterna skall tryggas redan i lagstiftningen, säger Wikberg.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *