Regeringens åtgärder för att balansera den offenliga ekonomin och höja Finlands konkurrenskraft, får uppbackning av Kommunförbundet.

Kommunförbundet anser att målen för det strukturella saldot och utgiftsbegränsningen som regeringen satt upp för den kommunala ekonomin är värda att understöda.

Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen konstaterar att det är bra att regeringen nu ser de offentliga finansernasom en helhet.

Kommunförbundet oroar sig för att de åtgärder som regeringen föreslog  i onsdags för att förbättra konkurrenskraften inte kommer att ha någon större effekt i kommunerna. Enligt Kommunförbundet finns det en risk att det inom kommunsektorn görs större nedskärningar än vad kommunerna de facto sparar, om den privata sektorns socialförsäkringsavgifter täcks med besparingar från den offentliga sektorn.

– Om besparingarna bedöms vara alltför stora finns det risk för att målet att balanser den kommunala ekonomin inte uppnås, säger Kietäväinen.

– De sänkningar av socialförsäkringsavgifterna som de privata arbetsgivarna fått löfte om måste också gälla de kommunala arbetsgivarna.

Läs hela pressmeddelandet från Kommunförbundet här.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *