Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C), ser de senaste dagarnas starka kritik mot landskapsreformen som en naturlig reaktion på den exceptionellt stora förändring som skakar dynamiken inom den offentliga sektorn för tillfälle. Det här säger ministern i en intervju för Kuntalehti.

Både borgmästarna i Helsingfors och Tammerfors Jan Vapaavuori och Lauri Lyly och Vandas stadsdirektör Kari Nenonen har i dagarna fört fram åsikter om att landskapsreformen som sådan borde slopas.

– Med en så omfattande reform som vård- och landskapsreformen som förändrar dynamiken och uppgifterna inom den offentliga sektorn, kan var och en säkert hitta något att kritisera, säger Vehiläinen till Kuntalehti,

Hon poängterar ändå att reformen måste föras vidare.

–  Kritiken från grundlagsutskottet riktades t.ex. inte mot arbetsfördelningen mellan kommunerna och landskapen.

Vehviläinen tycker att kommunerna och landskapen ska ha gemensamma mål.

–  Redskapen som städerna och landskapen har skiljer sig från varandra, De ska inte tävla sinsemellan, arbetsfördelningen måste vara klar.

Vehviläinen påminner om att städerna och kommunerna har mycket fler redskap än landskapen.

–  Deras uppgifter finns inte uppräknade i detalj i lagen på samma sätt som landskapens uppgifter. Kommunerna har beskattningsrätt och mycket större självstyre, vilket ger bredare redskap.

Bråk om tillväxttjänsterna

Många städer anser ändå att de redskap städerna har i regeringens planerade reform för tillväxttjänsterna inte är tillräckliga. Städerna bör, enligt kritikerna, ha större rättigheter t.ex. när det gäller att organiera tillväxttjänster.

Som det ser ut nu är det bara en samkommun i huvudstadsregionen som får rätt att organisera tillväxttjänster, i övriga landet är tillväxttjänsterna i landskapens regi.

Lagen om tillväxttjänsterna bereds som bäst. Anvarig minister är Mika Lintilä (C). Varken han elle Vehviläinen vill ta ställning till om organiseingsansvaret borde utdvidgas. Under partiledardebatten under Kommunmarknaden sade både Vehviläinen och Samlingspartiets Petteri Orpo att frågan ännu kan övervägas.

Till Kuntalehti sade Lintilä ändå i september att det knappast blir aktuellt att utdvidga organiseringsansvaret.

Nyfiken, men inte oroad

Jan Vapaavuori har bjudit in de största städernas representanter till ett så kallat C21-möte, där idén är att diskutera städernas ställning nu och i framtiden.

Vehviläinen är inte direkt överraskad över mötet.

–  Jag är intresserad av vilka konstruktiva tankar de har. Jag är inte oroad, men nyfiken, säger Vehviläinen till Kuntalehti.

Ministerna påpekar ändå att det är hennes uppgift att bygga broar mellan landskapen och städerna.

–  Enligt mig är det helt klart att Finland måste rymma både starka landskap och starka städer. Landskapsreformen och urbaniseringen utesluter inte varandra.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *