En parlamentariskt tillsatt arbetsgrupp ska grunna på hur den idealiska kommunen ser ut, berättade kommunministeriet Anu Vehviläinen (c) på Kommunmarknaden i torsdags,

Vehviläinen tog en avstickare från regeringens budgetria till Kommunernas hus.

– Detta är inte en fråga för Sipiläs regering utan för alla partier som vill vara med i beslutsfattandet på lokal nivå, sade Vehviläinen på tal om behovet av en parlamentarisk arbetsgrupp.

Ministern utmanade också besökarna på Kommunmarknaden och bad dem fundera på hur man kan se den nya kommunen.

– Det handlar inte om ifall kommunen är liten eller stor utan hurdana uppgifter kommunen har, sade hon.

För Vehviläinen är framtidens kommun det samma som en livskraftig kommun. Det betyder att man i beslutsfattandet bör söka metoder för att stärka livskraften.Vehviläiselle tulevaisuuden kunta on yhtä kuin elinvoimakunta.

Ministern behandlade snabbt aktuella teman inom rikspolitiken. Hon sade att inga nya innehållsbeslut tagit om social- och hälsovårdens reform efter att regeringsprogrammet presenterats.

Som den svåraste men samtidigt viktigaste nämnde  Vehviläinen antalet vårdområden.

-Om antalet finns inget annat politiskt beslut än de 19 områden som är skrivna i regeringsprogrammet.

Vårdreformen bestämmer också hurdan reformen av region- och centralförvaltningen som inte förs vidare före vårdreformen klarnar.

–Vi tar grunderna från vårdreformen: antalet områden, hur de avgränsas och frinansieringen. Efter det kan vi föra förvaltningsfrågan vidare.

Vehviläinen tog också fram den växande strömmen asylsökande i Europa.

– Situationen är utmanande också för kommuner och kommunala beslutsfattare. Regeringen måste i sin egen krets definiera vilken åsikt vi har i förhållande till EU kommissionens förslag, vad vi kan göra som regering, hur vi agerar – och detta är ju sedan också en budgetfråga.

Ville Miettinen

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *