Kommunerna i Birkaland är missnöjda med hur finansieringen beretts i förslaget till social- och hälsovårdsreform. Enligt kommunerna har finansieringsmodellen inte dokumenterats på det sätt som lagen föreskriver. Trots förfrågan har kommunerna inte heller erhållit beräkningsgrunderna av social- och hälsovårdsministeriet, skriver Kuntalehti.fi

Kommundirektören i Kangasala Oskari Auvinen tog upp frågan på Kommunförbundets ekonomi- och finansieringsforum.

Det var Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Nokia, Orivesi, Vesilahti och Ylöjärvi som anhöll om att få beräkningsgrunderna. Ministeriet svarade att materialet inte kan ges till kommunerna eftersom man gjort anteckningar enbart för tjänstemännens och styrgruppens interna bruk. Kanslichef Päivi Sillanauke och direktör Raija Volkin har undertecknat beslutet, den som är missnöjd har rätt att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommundirektör Auvinen har bekräftat för Kuntalehti att kommunerna kommer att överklaga.

Auvinen säger att finansieringsmodellen som täcker över hälften av kommunernas budget gjorts i den parlamentariska styrgruppen som bestod av tolv politiker.

– Kommunhistoriens största finansiella reform bygger alltså inte på tjänstemannaberedning. Politikerna bär ansvaret för att skattesatsen kommer att stiga med 1,52 procent i hela landet säger Auvinen.

Keskustele

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *